Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 19 d’octubre de 2017

Ètica politica --- Ética política

[Entrada 187]

Ètica politica

[...] a Espanya vaig veure per primera vegada notícies de premsa que no tenien cap relació amb els fets, ni tan sols la relació que es pressuposa en una mentida corrent. [...] En realitat vaig veure que la història s'estava escrivint no des del punt de vista del que havia passat, sinó des del punt de vista del que havia d'haver passat segons les diferents «línies de partit». [...] Aquestes coses em semblen aterridores, perquè em fan creure que fins i tot la idea de veritat objectiva està desapareixent del món. Al capdavall, és molt probable que aquestes mentides, o en qualsevol cas altres equivalents, passin a la història.

George Orwell, Homenatge a Catalunya.
Tony Judt en el llibre Thinking the Twentieth Century (Pensar el segle XX) assegura que als EUA es va produir un canvi important entre el cas Watergate i la Guerra de l'Iraq. En el primer cas el president va ser forçat a dimitir per les seves mentides i el joc brut amb què havia aconseguit la presidència. En el segon, a Bush fill se li va tolerar que declarés una guerra basant-se en falsedats evidents. Judt raona, a la llum d'aquests dos fets que als EUA la política ha deixat de banda l'ètica entre un esdeveniment i l'altre. Un període que coincideix amb la irrupció de l'ultraliberalisme a la política americana, que s'inicià amb Nixon, però que va entrar amb força amb la presidència de Reagan.

Els estudiosos de la història defensen que els fets admeten versions i que per tant es poden explicar moltes històries a base d'uns mateixos fets. En el món científic es parla de consensuar entre les diferents versions, la que sembla més versemblant, més objectiva, tenint en compte tots els elements que conflueixen en un fet. Per això aquesta versió consensuada pot ser modificada a la llum d'una nova descoberta o de la relectura d'un determinat document.

Això permet que es pugui fer una història a mida, i que, segons com s'interpretin els fets i els elements dels quals es disposa, se'n pugui treure una versió o una altra. Se sap que fins i tot s'ha arribat a falsificar documentació per donar un cert sentit a la història. Quan no es té interès en aquella "veritat objectiva" que esmenta Orwell, sinó que el que es busca és justificar alguna cosa, les interpretacions de la història resulten sospitoses, per no dir falses.

En el món polític es busca sovint l'aval de la història per donar força al seu argumentari. Se sap que avui dia hi ha estudiosos de la història que, amb una manca total d'ètica, estan al servei de determinades línies polítiques posant la història al servei del seu ideari, estudiosos que són els que conceben la majoria de les versions sospitoses que esmentava.

Sens dubte la societat té assumits aquests fets, tant la falta d'ètica i de principis de molts dels polítics d'èxit, com les versions falsejades de la història. A mi sempre em sorprèn i no deixarà de sorprendre'm que no fem res per acabar amb aquestes coses.

Una abraçada.
Ética política

[...] en España vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna relación con los hechos, ni siquiera la relación que se presupone en una mentira corriente. [...] En realidad vi que la historia se estaba escribiendo no desde el punto de vista de lo que había ocurrido, sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas «líneas de partido». [...] Estas cosas me parecen aterradoras, porque me hacen creer que incluso la idea de verdad objetiva está desapareciendo del mundo. A fin de cuentas, es muy probable que estas mentiras, o en cualquier caso otras equivalentes, pasen a la historia.

George Orwell, Homenaje a Cataluña.
Tony Judt en el libro Thinking the Twentieth Century (Pensar el siglo XX) asegura que en EEUU se produjo un cambio importante entre el caso Watergate y la Guerra de Irak. En el primer caso el presidente fue forzado a dimitir por sus mentiras y el juego sucio con el que había conseguido la presidencia. En el segundo, a Bush hijo se le toleró que declarara una guerra basándose en falsedades evidentes. Judt razona, a la luz de estos dos hechos que en EEUU la política ha dejado de lado la ética entre un suceso y el otro. Un periodo que coincide con la irrupción del ultraliberalismo en la política estadounidense, que se inició con Nixon, pero que entró con fuerza con la presidencia de Reagan.

Los estudiosos de la historia defienden que los hechos admiten versiones y que por tanto se pueden explicar muchas historias a base de unos mismos hechos. En el mundo científico se habla de consensuar entre las diferentes versiones, la que parece más verosímil, más objetiva, teniendo en cuenta todos los elementos que confluyen en un hecho. Por ello esta versión consensuada puede ser modificada a la luz de un nuevo descubrimiento o de la relectura de un determinado documento.

Esto permite que se pueda hacer una historia a medida, y que, según cómo se interpreten los hechos y los elementos de los que se dispone, se pueda sacar una versión u otra. Se sabe que incluso se ha llegado a falsificar documentación para dar cierto sentido a la historia. Cuando no se tiene interés en aquella "verdad objetiva" que menciona Orwell, sino que lo que se busca es justificar algo, las interpretaciones de la historia resultan sospechosas, por no decir falsas.

En el mundo político se busca a menudo el aval de la historia para dar fuerza a su argumentario. Se sabe que hoy en día hay estudiosos de la historia que, con una falta total de ética, están al servicio de determinadas líneas políticas poniendo la historia al servicio de su ideario, estudiosos que son los que conciben la mayoría de las versiones sospechosas que mencionaba.

Sin duda la sociedad tiene asumidos estos hechos, tanto la falta de ética y de principios de muchos de los políticos de éxito, como las versiones falseadas de la historia. A mí siempre me sorprende y no dejará de sorprenderme que no hagamos nada para acabar con esas cosas.

Un abrazo.


dijous, 12 d’octubre de 2017

Oda a Espanya --- Oda a España

[Entrada 186]

Oda a Espanya


Escolta, Espanya, - la veu d'un fill
que et parla en llengua - no castellana:
parlo en la llengua - que m'ha donat
la terra aspra:
en 'questa llengua - pocs t'han parlat;
en l'altra, massa.

T'han parlat massa - dels saguntins
i dels que per la pàtria moren:
les teves glòries - i els teus records,
records i glòries - només de morts:
has viscut trista.

Jo vull parlar-te - molt altrament.
Per què vessar la sang inútil?
Dins de les venes - vida és la sang,
vida pels d'ara - i pels que vindran:
vessada és morta.

Massa pensaves - en ton honor
i massa poc en el teu viure:
tràgica duies - a morts els fills,
te satisfeies - d'honres mortals,
i eren tes festes - els funerals,
oh trista Espanya!

Jo he vist els barcos - marxar replens
dels fills que duies - a que morissin:
somrients marxaven - cap a l'atzar;
i tu cantaves - vora del mar
com una folla.

On són els barcos. - On són els fills?
Pregunta-ho al Ponent i a l'ona brava:
tot ho perderes, - no tens ningú.
Espanya, Espanya, - retorna en tu,
arrenca el plor de mare!

Salva't, oh!, salva't - de tant de mal;
que el plo' et torni feconda, alegre i viva;
pensa en la vida que tens entorn:
aixeca el front,
somriu als set colors que hi ha en els núvols.

On ets, Espanya? - no et veig enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua - que et parla entre perills?
Has desaprès d'entendre an els teus fills?
Adéu, Espanya!

Joan Maragall, escrit el 1898 amb motiu dels desastres colonials d'aquell moment.
Oda a España


Escucha, España, - la voz de un hijo
Que te habla en lengua - no castellana:
Hablo en la lengua - que me ha dado
La tierra áspera:
En esta lengua - pocos te han hablado,
Con la otra, demasiados.

Te han hablado demasiado - de los saguntinos
Y de los que por la patria mueren:
Tus glorias - y tus recuerdos,
Recuerdos y glorias - sólo de muertos:
Ha vivido triste.

Yo quiero hablarte - de otro modo.
¿Por qué derramar la sangre inútil?
Dentro de las venas - vida es la sangre,
Vida para los de ahora - y para los que vendrán:
Derramada es muerta.

Demasiado pensabas - en tu honor
Y muy poco en tu vivir:
Trágica llevabas - a morir a tus hijos,
e satisfacías - de honras mortales,
Y eran tus fiestas - los funerales
¡Oh triste España!

Yo he visto los barcos - marchar repletos
De hijos que llevabas - a que murieran:
Sonrientes marchaban - hacia el azar;
Y tú cantabas - cerca del mar
Como una loca.

¿Dónde están los barcos? - ¿Dónde están los hijos?
Pregúntaselo al Poniente en la ola brava:
Todo lo perdiste - no tienes a nadie.
España, España, - vuelve en ti,
¡Arranca el llanto de madre!

Sálvate, ¡oh!, sálvate - de tanto mal;
Que el llanto te vuelva fecunda, alegre y viva;
Piensa en la vida que tienes alrededor:
Levanta la frente,
Sonríe a los siete colores que hay en las nubes.

¿Dónde estas, España? - no te veo en ningún sitio.
¿No oyes mi voz tronadora?
¿No entiendes esta lengua - que te habla entre peligros?
¿Has desaprendido a no entender a tus hijos?
¡Adiós, España!

Joan Maragall, escrito 1898 con motivo de los desastres coloniales de aquel momento.


dijous, 5 d’octubre de 2017

Aquesta remor que se sent --- Este rumor que se oye

[Entrada 185]

Aquesta remor que se sent


Aquesta remor que se sent no és de pluja.
Ja fa molt de temps que no plou.
S'han eixugat les fonts i la pols s'acumula
pels carrers i les cases.

Aquesta remor que se sent no és de vent.
Han prohibit el vent perquè no s'alci
la pols que hi ha pertot
i l'aire no esdevingui, diuen, irrespirable.

Aquesta remor que se sent no és de paraules.
Han prohibit les paraules perquè
no posin en perill
la fràgil immobilitat de l'aire.

Aquesta remor que se sent no és de pensaments.
Han estat prohibits perquè no engendrin
la necessitat de parlar
i sobrevingui, inevitable, la catàstrofe.

I, tanmateix, la remor persisteix.
Miquel Martí i Pol (publicat el 1970)

Un poema dedicat a la censura franquista, que ha recuperat actualilitat a la meva terra.

Una abraçada
Este rumor que se oye


Este rumor que se oye no es de lluvia.
Hace ya mucho tiempo que no llueve.
Se han secado las fuentes y el polvo se acumula
por las calles y las casas.

Este rumor que se oye no es de viento.
Han prohibido el viento para que no levante
el polvo que hay en todas partes
y el aire no se vuelva, dicen, irrespirable.

Este rumor que se oye no es de palabras.
Han prohibido las palabras para que
no pongan en peligro
la frágil inmovilidad del aire.

Este rumor que se oye no es de pensamientos.
Han sido prohibidos para que no engendren
la necesidad de hablar
y sobrevenga, inevitablemente, la catástrofe.

Y, sin embargo, el rumor persiste.
Miquel Martí i Pol (publicado en 1970)

Una poema dedicado a la censura franquista, que ha recuperado actualidad en mi tierra.

Un abrazo.


dijous, 28 de setembre de 2017

Un incendi --- Un incendio

[Entrada 184]

Un incendi


El passat 13 de setembre, mentre la premsa espanyola debatia els efectes de la gran manifestació de Barcelona del dia de la festa nacional de Catalunya (11 de setembre) sobre l'enfrontament polític entre govern català i el de l'estat que ha estat agreujat pel referèndum convocat pel govern català per al dia primer d'octubre, un incendi va afectar quatre jutjats de la Ciutat de la Justícia de València. L'incendi ha passat sense pena ni glòria i pràcticament no se n'ha parlat.

Encara es desconeixen les causes reals del foc, tot i que segons apunten algunes informacions, podria tenir el seu origen en un curtcircuit. El curiós d'aquest cas és que les alarmes antiincendis no van funcionar i van ser els veïns qui van alertar del foc trucant al telèfon d'emergències. Com que no van sonar les alarmes, tampoc no es van activar altres mesures de seguretat com el tancament automàtic de les portes antiincendis, motiu pel qual el foc es va escampar més ràpidament.

Els jutjats afectats han hagut de suspendre les seves activitats. És evident que hi ha hagut una destrucció de documentació, sumaris i proves dels processos que s'hi estaven tramitant.

Tot plegat ha despertat sospites. Moltes personalitats ja han sortit a la càrrega a Twitter i s'han preguntat per quin motiu no s'ha parlat d'això. La pregunta és si això té a veure amb els casos de corrupció del PP.

És evident que si això fos així, si en l'incendi haguessin cremat documentació i proves dels casos de corrupció que afecten el PP, el més beneficiat d'aquest incendi tan poc clar seria el partit que governa a l'estat. És per això que no se'n parla? Va ser provocat intencionadament? Va ser casualitat? Potser sí, potser va ser casual, però una casualitat molt convenient per a alguns. Potser per això aquestes veus que se n'han ocupat a Twitter demanen als periodistes independents que investiguin a fons aquest afer.

Una abraçada.
Un incendio


El pasado 13 de septiembre, mientras la prensa española debatía los efectos de la gran manifestación de Barcelona del día de la fiesta nacional de Cataluña (11 de septiembre) sobre el enfrentamiento político entre el gobierno catalán y el del estado que ha sido agravado por el referéndum convocado por el gobierno catalán para el día primero de octubre, un incendio afectó a cuatro juzgados de la Ciudad de la Justicia de Valencia. El incendio ha pasado sin pena ni gloria y prácticamente no se ha hablado de él.

Aún desconocen las causas reales del fuego, aunque según apuntan algunas informaciones, podría tener su origen en un cortocircuito. Lo curioso de este caso es que las alarmas antiincendio no funcionaron y fueron los vecinos quienes alertaron del fuego llamando al teléfono de emergencias. Como no sonaron las alarmas, tampoco se activaron otras medidas de seguridad como el cierre automático de las puertas antiincendio, por lo que el fuego se expandió muy rápidamente.

Los juzgados afectados han tenido que suspender sus actividades. Es evidente que ha habido una destrucción de documentación, sumarios y pruebas de los procesos que en ellos se estaban tramitando.

Todo ello ha despertado sospechas. Muchas personalidades ya han salido a la carga en Twitter y se han preguntado por qué no se ha hablado de ello. La pregunta es si esto tiene que ver con los casos de corrupción del PP.

Es evidente que si esto fuera así, si en el incendio hubieran quemado documentación y pruebas de los casos de corrupción que afectan al PP, el más beneficiado de este incendio tan poco claro sería el partido que gobierna en el estado. ¿Es por eso que no se habla de él? ¿Fue provocado intencionadamente? ¿Fue casualidad? Quizás sí, quizás fue casual, pero una casualidad muy conveniente para algunos. Puede que por eso las voces que se han ocupado del caso en Twitter piden a los periodistas independientes que investiguen a fondo el asunto.

Un abrazo.


dijous, 21 de setembre de 2017

L'amistat i les plantes --- La amistad y las plantas

[Entrada 183]

L'amistat i les plantes


Circula pel meu entorn un símil entre l'amistat i les plantes que més o menys diu: "L'amistat és com una planta, si no es rega s'asseca, si es rega molt es podreix, i encara que la reguis adequadament amb el temps s'acaba morint.".

La botànica ens ha ensenyat que hi ha moltes menes de plantes, algunes no cal regar-les, d'altres només viuen a l'aigua... Hi ha plantes que viuen períodes molt curts de temps, d'altres viuen segles, fins i tot mil·lennis. Hi ha amistats de moltes menes igual que plantes. Sembla doncs que aquest símil no sigui gaire concret.

M'inclino a creure que l'autor d'aquest pensament devia pensar en les plantes del seu jardí o del seu hort que han de ser regades de determinada manera, un excés d'aigua les mata per ofeg i que si se les rega poc s'assequen i es moren. Malgrat això també es moren quan acaba el seu cicle vital per bé que les reguis.

Sens dubte les amistats tenen el seu cicle vital i sempre hi ha un moment en que es produeix un distanciament, una separació. Són moltes les amistats que malgrat haver tingut moments de gran intensitat han acabat dissolent-se en el mar del temps. També hi ha amistats que van i venen, vull dir que han tingut diversos moments de gran intensitat. D'altres que després d'una temporada més o menys llarga de gran intensitat, es mantenen a un ritme més baix, menys intens i no acaben de morir mai.

La veritat és que hi ha amistats que ofeguen, que exigeixen tant que per sobreviure s'ha d'acabar trencant-les. També hi ha amistats tòxiques, que enverinen, de les que s'ha de fugir tan aviat com es pugui.

Però el és cert és que la vida m'ha ensenyat que les amistats, les bones amistats, s'han de saber regar adequadament si no volem que que morin abans d'hora. I si deixem de regar-les s'assequen.

Una abraçada.
La amistad y las plantas


Circula por mi entorno un símil entre la amistad y las plantas que más o menos dice: "La amistad es como una planta, si no se riega se seca, si se riega mucho se pudre, y aunque la riegues adecuadamente con el tiempo acaba muriendo".

La botánica nos ha enseñado que hay muchos tipos de plantas, algunas no hay regarlas, otras sólo viven en el agua... Hay plantas que viven períodos muy cortos de tiempo, otras viven siglos, incluso milenios. Hay amistades de muchos tipos igual que plantas. Parece pues que este símil no sea muy concreto.

Me inclino a creer que el autor de este pensamiento debía pensar en las plantas de su jardín o de su huerto que deben ser regadas de determinada manera, un exceso de agua las mata por ahogo y que si se las riega poco se secan y se mueren. Sin embargo también se mueren cuando termina su ciclo vital aunque las riegues muy bien.

Sin duda las amistades tienen su ciclo vital y siempre hay un momento en que se produce un distanciamiento, una separación. Son muchas las amistades que a pesar de haber tenido momentos de gran intensidad han acabado disolviéndose en el mar del tiempo. También hay amistades que van y vienen, quiero decir que han tenido varios momentos de gran intensidad. Otras que tras una temporada más o menos larga de gran intensidad, se mantienen a un ritmo más bajo, menos intenso y no acaban de morir nunca.

La verdad es que hay amistades que ahogan, que exigen tanto que para sobrevivir hay que acabar rompiéndolas. También hay amistades tóxicas, que envenenan, de las que se ha de huir tan pronto como se pueda.

Pero lo es cierto es que la vida me ha enseñado que las amistades, las buenas amistades, se deben saber regar adecuadamente si no queremos que mueran antes de tiempo. Y si dejamos de regarlas se secan.

Un abrazo.


dijous, 14 de setembre de 2017

Desde mi más profundo desprecio

[Entrada 182]

Desde mi más profundo desprecio

Parece que, por fin, se van ustedes. Usted, aferrado a la poltrona como una garrapata, resistiéndose con todas sus fuerzas y dispuesto a que el país se hunda antes que abandonar su puesto en La Moncloa, en el que no ha hecho usted más que daño a la inmensa mayoría de los españoles. Mentiroso, altivo, autoritario y servil con los de arriba, presunto corrupto y amparador de corruptos y ladrones, falso, inculto, vulgar y pretencioso, realmente es usted una vergüenza para cualquier país civilizado. Y la banda de ladrones a la que llama usted partido, cortada a su imagen y semejanza. O al revés, tanto da.

No han dejado ustedes un euro público sin metérselo en el bolsillo; han robado en prácticamente todos los cargos públicos que han ejercido. No hay más que ver Valencia. Han malversado, despilfarrado o simplemente trincado en todas las actividades de la administración pública, en las adjudicaciones, licitaciones, contratas, concesiones y subvenciones. Se han apropiado dineros públicos de todas partes, desde las instituciones más solemnes a los colegios de niños y los programas de solidaridad internacional, desde las dotaciones de infraestructuras hasta las contratas de suministros a los hospitales. No es que carezcan ustedes del mínimo sentido de la ley moral kantiana; es que son ustedes una banda de granujas.

Constituyó usted desde el pincipio un gobierno de analfabetos, imbéciles, psicópatas, corruptos, meapilas, cínicos sin escrúpulos, ultrarreaccionarios, aprovechados e inútiles, todos, claro está, muy atentos a lo que pudieran afanar y cómo podían amargar la vida a la gente despojándola de todo. Han provocado ustedes una involución democrática única, según sus cánones neofranquistas. Han reprimido los derechos y libertades, suprimido la democracia en los espacios públicos. Han esclavizado a los trabajadores, empobrecido a la gente y obligádola a emigrar, aumentado la cantidad de parados sin prestación, robado a los pensionistas, privado de ayudas a los dependientes y esquilmado el erario.

Han corrompido el Estado de abajo arriba, han llenado la administración de funcionarios venales, parientes, enchufados, deudos, allegados o simples pelotas; han destruido la objetividad de los medios de comunicación públicos, empleados sistemáticamente como aparatos de agit/prop, de ese fascismo "amable" y sonriente que los caracteriza y que llaman ustedes "liberalismo"; tienen periodistas-provocadores directamente a sueldo de ls grandes empresas como el Corte Inglés (y a saber cuántas más), engañando a toda la ciudadanía, verdaderos esbirros como la colección de sinvergüenzas que según parece han cobrado sobresueldos o han estafado en Valencia, Galicia, Madrid, etc.
Y han destruido ustedes el país por su infinita codicia, mezclada con su incompetencia e irreductible estupidez. Los catalanes se van y hacen bien porque nadie con un ápice de dignidad puede soportar estar gobernado por un hatajo de sinvergüenzas, corruptos y ladrones.

Un desastre que durará muchos, muchos años y el principal responsable es usted, el de los sobresueldos. Váyanse ya rodeados todos del oprobio, el ludibrio y el desprecio de sus conciudadanos. Pasen antes por caja, devuelvan lo afanado y preséntense al juez.
Ramon Cotarelo. (Politólogo, catedrático y escritor español)


dijous, 7 de setembre de 2017

No pensar

[Entrada 181]

No pensar


En el meu post "recórrer a les emocions" (núm. 162) comentava que "sembla que no som prou conscients de «la invasió de l'espai social per part de les emocions» a la qual contribueixen els mitjans de comunicació i que sens dubte juguen un paper «destructor per a la democràcia i per a la capacitat de pensar»."

Aquest joc també hi juga un paper important la immediatesa de les xarxes socials on sembla que la reacció ràpida i, moltes vegades, poc reflexiva és la que impera. En el text que he esmentat també hi deia que a les xarxes socials «es degraden el sentit crític, la cultura, i la cerca de la veritat».

Abundant en aquesta línia fa pocs dies he rebut un missatge d'una important web que es dedica venda de tota mena de productes via Internet, un missatge publicitari on a l'assumpte hi deia: «Por si te lo has perdido—La mejor manera de ahorrar en tu compra—Si te lo piensas, te lo pierdes.»...

SI TE LO PIENSAS, TE LO PIERDES

És a dir, pensar et perjudicarà. Compra immediatament! Pensar és dolent. No pensis.

Sens dubte la societat evoluciona a un ritme desenfrenat. Sens dubte les tecnologies, especialment les de la informació i de la comunicació, tenen un gran impacte sobre aquesta evolució. Però no m'agrada gens que aquesta evolució ens dugui a una societat que no pensa, a una societat on el fet de pensar sigui perjudicial, fonamentalment perquè pensar és la base de la nostra llibertat. Sense pensament no hi ha llibertat. Sense pensament se'ns manipula massa fàcilment...

Aquells que es mouen per consignes, aquells que es deixen dur per corrents de moda, xarxes socials, etc. no actuen com ells volen sinó com els dicta la consigna, la moda, la xarxa social, o el que sigui... No són lliures, sens dubte viuen sota una tirania que condiciona el seu comportament en un sentit o altre.

En casos com aquest prefereixo perdre-m'ho. Prefereixo pensar.

Una abraçada.
No pensar


En mi post "recurrir a las emociones" (núm.162) comentaba que "parece que no somos conscientes de «la invasión del espacio social por parte de las emociones» a la que contribuyen los medios de comunicación y que sin duda juegan un papel «destructor para la democracia y para la capacidad de pensar»."

En este juego también juega un papel importante la inmediatez de las redes sociales donde parece que la reacción rápida y, muchas veces, poco reflexiva es la que impera. En el texto que he mencionado también decía que en las redes sociales «se degradan el sentido crítico, la cultura, y la búsqueda de la verdad».

Abundando en esta línea hace pocos días he recibido un mensaje de una importante web que se dedica venta de todo tipo de productos vía Internet, un mensaje publicitario donde en el asunto decía: «Por si te lo has perdido—La mejor manera de ahorrar en tu compra—Si te lo piensas, te lo pierdes.»...

SI TE LO PIENSAS, TE LO PIERDES

Es decir, pensar te perjudicará. ¡Compra inmediatamente! Pensar es malo. No pienses.

Sin duda la sociedad evoluciona a un ritmo desenfrenado. Sin duda las tecnologías, especialmente las de la información y de la comunicación, tienen un gran impacto sobre esa evolución. Pero no me gusta nada que esa evolución nos lleve a una sociedad que no piensa, a una sociedad donde el pensar sea perjudicial, fundamentalmente porque pensar es la base de nuestra libertad. Sin pensamiento no hay libertad. Sin pensamiento se nos manipula demasiado fácilmente...

Aquellos que se mueven por consignas, aquellos que se dejan llevar por corrientes de moda, redes sociales, etc. no actúan como ellos quieren sino como los dicta la consigna, la moda, la red social, o lo que sea... No son libres, sin duda viven bajo una tiranía que condiciona su comportamiento en un sentido u otro.

En casos como ese prefiero perdérmelo. Prefiero pensar.

Un abrazo.


dijous, 31 d’agost de 2017

Atemptats --- Atentados

[Entrada 180]

Atemptats

Des de 2007 diversos informes dels serveis d'intel·ligència van començar a identificar Catalunya com un destacat centre d'activitat al Mediterrani de grups extremistes islamistes. Algun d'aquests informes seria filtrat per Wikileaks el 2009, on es relacionava extremisme amb immigració.
No dubto que tots estareu ben informats del que va passar el passat dia 17 d'Agost a Barcelona i Cambrils. Per si algú encara no ho sap, a la Viquipèdia hi ha un bon article (en català) amb els detalls dels fets i les reaccions ciutadanes.

Ja sabem que el que se sent quan això passa lluny de casa no té res a veure amb el que sentim quan això passa prop de casa i en especial si afecta en algú de la família. Per sort, només una de les meves nebodes va viure de prop els fets de Cambrils. Ella va ser l'única afectada de la meva família, i només per l'angoixa que va passarja que va sortir-ne il·lesa.

Ja sabeu que sóc barceloní, que he nascut aquí i que hi he viscut la major part de la meva vida, però també tinc vincles familiars ben forts amb Cambrils on, a més, vaig viure una temporada. Potser per això m'he sentit molt afectat emocionalment per aquests fets. M'han tocat ben de prop i m'han dut a fer-me unes quantes preguntes.

Què ha dut a un grup de joves-adolescents (eren de nois de 17, 19, 21, 22 i 24 anys) a perpetrar uns actes tants terribles a sang freda, provocant a les forces de seguretat de l'estat que els produïssin la mort en simular que duien cinturons bomba? Com va aconseguir l'Imam de Ripoll (un delinqüent convicte) reclutar-los i convèncer-los per dur a terme un atemptat d'unes dimensions descomunals que per sort es va frustrar per l'explosió d'Alcanar? Segons tinc entès aquests nois, que erend'origen magrebí, feia anys que vivien a Ripoll on havien estat educats i on semblaven perfectament integrats. Res feia pensar que poguessin estar preparant un atemptat tan terrible.

Tinc clar que els qui assassinen en atemptats terroristes obeeixen a una estratègia criminal, tan bèstia com consistent, i que el seu fanatisme sectari s'escuda en el fet religiós amb el qual capta els adeptes. Aquesta captació també s'alimenta de les accions bèl·liques a Pròxim Orient on destaca l'actuació de països occidentals, ja que des d'Afganistan a Iraq, des de Síria a Líbia s'han causat i es causen milions de víctimes civils. I s'hi afegeix la situació a Palestina que és insostenible i injustificada, que no sembla tenir una solució clara, i que fins ara ha estat impossible de pacificar.

Personalment penso que aquesta captació també és facilitada perquè els més joves, que encara tenen una imatge molt idealitzada de la vida i del món, poden ser arrossegats sense gaires dificultats per la recerca d'un món millor. Em sembla prou fàcil utilitzar fets com la desigualtat i la injustícia social, o la manca d'equitat endèmica a la nostra civilització, per mobilitzar-los per acabar amb el món occidental, per tal de canviar profundament l'estructura del món que els envolta i que viuen en la civilització occidental i que les seves famílies han patit als seus països d'origen. El que resulta xocant és que aquells països àrabs, que és des d'on ens diuen que es provoquen aquests atacs, no es caracteritzen precisament per ser un model pel que fa a igualtat, justícia o equitat social... No m'atreviria a dir que aquells siguin un món millor.

Una abraçada.
Atentados

Desde 2007 varios informes de los servicios de inteligencia comenzaron a identificar Cataluña como un destacado centro de actividad en el Mediterráneo de grupos extremistas islamistas. Alguno de estos informes sería filtrado por Wikileaks en 2009, donde se relacionaba extremismo con inmigración.
No dudo que todos estaréis bien informados de lo que ocurrió el pasado día 17 de Agosto en Barcelona y Cambrils. Por si alguien aún no lo sabe, en la Wikipedia hay un buen artículo (en catalán) con los detalles de los hechos y las reacciones ciudadanas.

Ya sabemos que lo que se siente cuando esto ocurre lejos de casa no tiene nada que ver con lo que sentimos cuando esto pasa cerca de casa y en especial si afecta en alguien de la familia. Por suerte, sólo una de mis sobrinas vivió de cerca los hechos de Cambrils. Ella fue la única afectada de mi familia, y sólo por la angustia que pasó ya que resultó ilesa.

Ya sabéis que soy barcelonés, que he nacido aquí y que he vivido la mayor parte de mi vida, pero también tengo vínculos familiares bastante fuertes con Cambrils donde, además, viví una temporada. Quizá por eso me he sentido muy afectado emocionalmente por esos hechos. Me han tocado muy de cerca y me han llevado a hacerme algunas preguntas.

¿Qué ha llevado a un grupo de jóvenes-adolescentes (eran de chicos de 17, 19, 21, 22 y 24 años) a perpetrar unos actos tantos terribles a sangre fría, provocando a las fuerzas de seguridad del estado que los produjeran la muerte al simular que llevaban cinturones bomba? ¿Cómo consiguió el Imán de Ripoll (un delincuente convicto) reclutarlos y convencerles para llevar a cabo un atentado de unas dimensiones descomunales que por suerte se frustró por la explosión de Alcanar? Según tengo entendido esos chicos, que eran origen magrebí, llevaban años viviendo en Ripoll donde habían sido educados y donde parecían perfectamente integrados. Nada hacía pensar que pudieran estar preparando un atentado tan terrible.

Tengo claro que los que asesinan en atentados terroristas obedecen a una estrategia criminal, tan bestia como consistente, y que su fanatismo sectario se escuda en el hecho religioso con el que capta sus adeptos. Esa captación también se alimenta de las acciones bélicas en el Oriente Próximo donde destaca la actuación de países occidentales, ya que desde Afganistán a Irak, desde Siria a Libia han causado y se causan millones de víctimas civiles. Y se añade la situación en Palestina que es insostenible e injustificada, que no parece tener una solución clara, y que hasta ahora ha sido imposible de pacificar.

Personalmente pienso que esa captación también es facilitada porque los más jóvenes, que todavía tienen una imagen muy idealizada de la vida y del mundo, pueden ser arrastrados sin demasiadas dificultades por la búsqueda de un mundo mejor. Me parece bastante fácil utilizar hechos como la desigualdad y la injusticia social, o la falta de equidad endémica en nuestra civilización, para movilizarlos para acabar con el mundo occidental, con el fin de cambiar profundamente la estructura del mundo que los rodea y que viven en la civilización occidental y que sus familias han sufrido en sus países de origen. Lo que resulta chocante es que aquellos países árabes, que es desde donde nos dice que se provocan estos ataques, no se caracterizan precisamente por ser un modelo en cuanto a igualdad, justicia o equidad social... No me atrevería a decir que aquellos sean un mundo mejor.

Un abrazo.


dilluns, 24 de juliol de 2017

Democràcia a l'espanyola --- Democracia a la española

[Entrada 179]

Democràcia a l'espanyola


Avui us presento un documental que parla de corrupció, però en aquest cas es tracta d'un altre tipus de corrupció, ja que no es tracta d'apoderar-se dels diners d'altres de formes més o menys fraudulentes o delictives, sinó abordar la política de manera deshonesta. El documental du per títol 'La Cloacas de Interior', està dirigit per Jaume Roures i produït per Mediapro. És un documental d'investigació desenvolupat a partir de la trama revelada el juny de 2016 sobre l'ús partidista del Ministeri de l'Interior durant el mandat de Jorge Fernández Díaz per perjudicar i incriminar els independentistes catalans. Segons alguns mitjans TV3 va aconseguir una audiència estratosfèrica amb 'La Cloacas de Interior', tot i que el documental només va ser visible en el territori català i el de les Illes Balears on també és visible TV3 (Televisió de Catalunya). Les emissions per Internet, que normalment permeten veure les que es produeixen en directe, van ser tallades fora d'aquests àmbits territorial.

En http://www.publico.es es diu:
'Las Cloacas de Interior' va ser estrenat el passat 29 de juny en una sala de Barcelona amb gran èxit de públic i crítica. Uns dies després, el 6 de juliol, s'estrenava a Madrid també amb gran expectació en una abarrotada sala de Cinesa Proyecciones al carrer Fuencarral de Madrid.

Malgrat les bones crítiques, i tot i la càrrega de profunditat que suposa aquest treball, només TV3 i Euskal Irrati Telebista (EITB), la televisió basca, han apostat per emetre aquest documental. Cap cadena de televisió d'àmbit nacional [espanyol] ha volgut emetre aquest treball.
Pot ser que les televisions d'àmbit estatal s'hagin negat a emetre'l per les raons que addueix Alberto Rey en el seu article publicat pel diari "El Mundo":'
'Las Cloacas de Interior' és un mal documental. És antitelevisió. És tenir un material en brut potent i no saber (o no voler) donar-li forma. És a llançar la pedra i amagar la mà.
Encara que personalment no crec que les coses vagin per aquí, ja que "El Mundo" és un diari que defineix la seva línia editorial com a liberal. És habitualment crític amb el PSOE i els nacionalismes perifèrics i pròxim (sobretot en política espanyola) al PP, encara que es mostra allunyat de principis purament conservadors. Més aviat m'inclino a creure que són els poders fàctics que controlen aquests mitjans qui han impedit que les cadenes de televisió d'àmbit nacional (espanyol) hagin "volgut" emetre aquest treball.

Aquí us el deixo, ja em direu que us sembla. (https://www.youtube.com/watch?v=j6W58CnQQNs)


Aprofito per anunciar que me'n vaig de vacances, així que pot ser que trigui a publicar un nou text, ja que no penso fer-ho fins a la meva tornada.

Una abraçada.
Democracia a la española


Hoy os presento un documental que habla de corrupción, pero en este caso se trata de de otro tipo de corrupción, ya que no se trata de hacerse con el dinero de otros de formas más o menos fraudulentas o delictivas, sino abordar la política de forma deshonesta. El documental lleva por título 'La Cloacas de Interior', está dirigido por Jaume Roures y producido por Mediapro. Es un documental de investigación desarrollado a partir de la trama revelada en junio de 2016 sobre el uso partidista del Ministerio del Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz para perjudicar e incriminar a los independentistas catalanes. Según algunos medios TV3 consiguió una audiencia estratosférica con 'Las cloacas de Interior', aunque el documental solo fue visible en el territorio catalán y el de las Islas Baleares donde también es visible TV3 (la Televisión de Cataluña). Las emisiones por Internet, que normalmente permiten ver las que se producen en directo, fueron cortadas fuera de esos ámbitos territoriales.

En http://www.publico.es se dice:
'Las Cloacas de Interior' fue estrenado el pasado 29 de junio en una sala de Barcelona con gran éxito de público y crítica. Unos días después, el 6 de julio, se estrenaba en Madrid también con gran expectación en una abarrotada sala de Cinesa Proyecciones en la calle Fuencarral de Madrid.

Pese a las buenas críticas, y pese a la carga de profundidad que supone este trabajo, sólo TV3 y Euskal Irrati Telebista (EITB), la televisión vasca, han apostado por emitir este documental. Ninguna cadena de televisión de ámbito nacional [español] ha querido emitir este trabajo.
Puede que las televisiones de ámbito estatal se hayan negado a emitirlo por las razones que aduce Alberto Rey en su artículo publicado por el diario "El Mundo":
'Las Cloacas de Interior' es un mal documental. Es antitelevisión. Es tener un material en bruto potente y no saber (o no querer) darle forma. Es lanzar la piedra y esconder la mano.
Aunque personalmente no creo que la cosas vayan por ahí, ya que "El Mundo" es un diario que define su línea editorial como liberal. Es habitualmente crítico con el PSOE y los nacionalismos periféricos y próximo (sobre todo en política española) al PP, aunque se muestra alejado de principios puramente conservadores. Más bien me inclino a creer que son los poderes facticos que controlan esos medios quienes han impedido que las cadenas de televisión de ámbito nacional (español) hayan "querido" emitir este trabajo.

Aquí os lo dejo, ya me direis que os parece. (https://www.youtube.com/watch?v=j6W58CnQQNs)


Aprovecho para anunciar que me voy de vacaciones, así que puede que tarde en publicar un nuevo texto, ya que no pienso hacerlo hasta mi vuelta.

Un abrazo.


dilluns, 17 de juliol de 2017

Cobdícia limitada --- Codicia limitada

[Entrada 178]

Cobdícia limitada


Ignacio Ramonet, Director de Le Monde diplomatique en español, conclou el seu article El gran sueño africano dient: «Los recursos abundan y existen soluciones para erradicar la pobreza en África y en el resto del planeta; falta voluntad política. ¿Cuándo se acabará de admitir que suprimiendo la pobreza y las injusticias, se suprimen las principales causas del terrorismo en el mundo?». Es pot dir més fort, però no més clar.

I, per què no hi ha voluntat política per acabar amb la pobresa, les injustícies, les desigualtats, etc.? Només he trobat una resposta: la cobdícia. Aquesta necessitat innata en els humans d'acumular, de tenir el màxim de béns possible que s'oposa a la solidaritat, al fet de compartir en reciprocitat la qual cosa encara persisteix en els cercles més propers, com és la família, però que cada dia es perd més, com és el cas de les parelles en règim de separació de béns que pretenent evitar els matrimonis de conveniència (o cobdiciosos), fomenten la insolidaritat.

Entenc que la cobdícia deriva de l'instint de supervivència, de no tenir la seguretat que demà podré seguir menjant, dormir protegit, etc. que ens du a la necessitat de guardar, de no malbaratar, i d'acumular. Però també entenc que això està bé quan no perjudica a ningú, quan permet una distribució justa dels recursos, quan es fa de forma compatible amb la solidaritat. Solidaritat que en un principi es limitava al si de la tribu o del clan, i que en lloc d'ampliar-se a tota la humanitat, s'ha reduït en l'àmbit de la família. Família que cada dia és més mínima.

Canviar això, equilibrar la cobdícia amb la solidaritat d'una manera justa, recuperar les societats igualitàries, aconseguir una reciprocitat universal, vol dir carregar-se la civilització tal com l'entenem, entendre que la llibertat ha de ser limitada d'una altra manera. Vol dir, en poques paraules, canviar radicalment de sistema. Un sistema on la cobdícia pugui ser controlada i estar adequadament limitada.

Digueu-me antisistema.

Una abraçada.
Codicia limitada


Ignacio Ramonet, Director de Le Monde diplomatique en español, concluye su artículo El gran sueño africano diciendo: «Los recursos abundan y existen soluciones para erradicar la pobreza en África y en el resto del planeta; falta voluntad política. ¿Cuándo se acabará de admitir que suprimiendo la pobreza y las injusticias, se suprimen las principales causas del terrorismo en el mundo?». Se puede decir más alto, pero no más claro.

Y, ¿por qué no hay voluntad política para acabar con la pobreza, las injusticias, las desigualdades, etc.? Sólo he encontrado una respuesta: La codicia. Esa necesidad innata en los humanos de acumular, de tener el máximo de bienes posible que se opone a la solidaridad, al compartir en reciprocidad lo cual aún persiste en los círculos más cercanos, como es la familia, pero que cada día se pierde más, como es el caso de las parejas en régimen de separación de bienes que pretendiendo evitar los matrimonios de conveniencia (o codiciosos), fomentan la insolidaridad.

Entiendo que la codicia deriva del instinto de supervivencia, de no tener la seguridad de que mañana podré seguir comiendo, dormir protegido, etc. que nos lleva a la necesidad de guardar, de no malgastar, y de acumular. Pero también entiendo que eso está bien cuando no perjudica a nadie, cuando permite una distribución justa de los recursos, cuando se hace de forma compatible con la solidaridad. Solidaridad que en un principio se limitaba al seno de la tribu o del clan, y que en lugar de ampliarse a toda la humanidad, se ha reducido en el ámbito de la familia. Familia que cada día es más mínima.

Cambiar esto, equilibrar la codicia con la solidaridad de una manera justa, recuperar las sociedades igualitarias, conseguir una reciprocidad universal, significa cargarse la civilización tal como la entendemos, entender que la libertad debe ser limitada de otra manera. Quiere decir, en pocas palabras, cambiar radicalmente de sistema. Un sistema donde la codicia pueda ser controlada y estar adecuadamente limitada.

Llamadme antisistema.

Un abrazo.


dilluns, 10 de juliol de 2017

Gerard

[Entrada 177]

Gerard


En Gerard va ser el meu cap durant força anys. Ell va entrar a l'empresa després que jo. Treballava en una altra divisió i les circumstàncies (de fet, va ser l'Expo de Sevilla de 1992) el van dur a cap del nostre departament en relativament poc temps. Va entrar perquè un dels caps de la direcció de l'empresa va ser fitxat per l'Expo i es va endur al seu equip amb ell. Això va afectar de forma directa al nostre departament, ja que bona part d'aquest equip estava en aquell departament.

En Pere, llavors cap de una de les divisions, es va fer càrrec del departament la direcció del qual havia quedat vacant, perquè el cap havia marxat a l'Expo. La vacant que va deixar en Pere la va ocupar en Jordi i van haver de fitxar a en Gerard per ocupar la plaça d'enginyer de telecomunicacions que havia deixat vacant al mateix temps l'Enric, que també havia marxat a Sevilla.

En Gerard que era un home força organitzat, treballador i rigorós. Va ser promocionat en poc temps a cap de la subdivisió perquè, en Lluís, qui l'havia precedit en el càrrec, havia presentat la seva dimissió a en Pere. En Lluís era tècnicament prou competent, però tenia un caràcter tan sorrut que l'incapacitava per gestionar persones. En Gerard ràpidament va fer millorar el funcionament de la subdivisió demostrant la seva capacitat per dirigir.

Uns dos anys després en Jordi va ser cridat a Sevilla per la gent que havia marxat de l'empresa, i en Gerard, que ja tenia un bon prestigi, va ser promocionat a cap de la divisió que havia deixat vacant en Jordi. Llavors vaig començar a relacionar-m'hi, d'una banda per qüestions de feina, però sobretot perquè ell era el primer a arribar cada dia (arribava 30 o 40 minuts abans de l'hora) i jo el segon (uns 10 o 20 minuts després que ell). El que havia començat sent simple "bon dia", perquè passava per la porta del seu despatx sempre oberta, va acabar per ser alguna cosa més. Tant és així, que quan el van fer cap del departament em va demanar, que encara que hagués de fer volta li anés a dir bon dia en arribar.

Va promocionar a cap de departament quan l'Ajuntament va fitxar al cap d'en Pere i en Pere va ser promocionat per ocupar el seu lloc. Llavors en Gerard va ocupar el lloc d'en Pere i va passar a ser el meu cap. Ell va ser qui, anys després, em va promocionar a mi a cap de divisió i un dels que més van confiar en mi.

En Gerard era una persona dedicada a la feina, potser perquè no tenia fills tot i estar casat. Les seves habilitats socials i polítiques eren el seu punt feble. Era un tècnic prou competent i un organitzador excel·lent, però el tema de les relacions humanes no era el seu fort, ja que era extremadament exigent amb si mateix i això o traslladava als altres amb un rigor i una poca flexibilitat que el van fer temut per bona part del departament i per alguns dels alts directius, cosa que no li ho van perdonar i va haver de patir les ires d'alguns d'aquests alts directius i també d'algun dels seus subordinats.

També era un gran fumador. Era dels que desobeïen les prohibicions de la llei antitabac. Malgrat que era molt aprensiu. Recordo com es va preocupar de les meves afeccions cardíaques, i que en algun moment em va semblar més preocupat ell, que jo mateix. Vaig saber que patia d'hipertensió de seguida que la hi van diagnosticar, però ell va continuar fumant i abusant del cafè. Vaig saber per la seva secretaria que havia deixat de prendre la medicació per a la hipertensió perquè li produïa marejos. En vaig parlar amb ell, perquè jo sospitava que era un problema de dosi excessiva i que només era qüestió d'ajustar-la.

Pel Nadal del 2013 vam anar al seu funeral. Em van dir que la causa havia estat un accident cardíac, un infart. Llavors vaig saber per la seva dona, a qui vaig conèixer al tanatori aquell dia, que no havia pres mai més la medicació de la hipertensió després d'aquells primers marejos. Que tampoc s'havia controlat el colesterol tot i tenir-lo per sobre del que era recomanable. A mi em va semblar una forma tan bona com qualsevol altra suïcidar-se, encara que fos de forma indirecta. Sé, pel que el coneixia, que ell sabia a què estava jugant.

Una abraçada.
Gerard


Gerard fue mi jefe durante años. Él entró en la empresa después de que yo. Trabajaba en otra división y las circunstancias (de hecho, fue la Expo de Sevilla de 1992) lo llevaron a jefe de nuestro departamento en relativamente poco tiempo. Entró porque uno de los jefes de la dirección de la empresa fue fichado por la Expo y se llevó a su equipo con él. Esto afectó de forma directa a nuestro departamento, ya que buena parte de este equipo estaba en ese departamento.

Pedro, entonces jefe de una de las divisiones del departamento, se hizo cargo del departamento cuya jefatura había quedado vacante, porque el jefe se había ido a la Expo. La vacante que dejó en Pedro la ocupó Jordi y tuvieron que fichar a Gerard para ocupar la plaza de ingeniero de telecomunicaciones que había dejado vacante al mismo tiempo Enric, que también había ido a Sevilla.

Gerard que era un hombre bastante organizado, trabajador y riguroso. Fue promocionado en poco tiempo a jefe de la subdivisión porque, Lluís, quien le había precedido en el cargo, había presentado su dimisión a Pedro. Lluís era técnicamente bastante competente, pero tenía un carácter tan hosco que la incapacitaba para gestionar personas. Gerard rápidamente consiguió mejorar el funcionamiento de la subdivisión demostrando su capacidad para dirigir.

Unos dos años después Jordi fue llamado a Sevilla por la gente que se había marchado de la empresa, y Gerard, que ya tenía un buen prestigio, fue promocionado a jefe de la división que había dejado vacante en Jordi. Entonces empecé a relacionarme con él, por un lado por cuestiones de trabajo, pero sobre todo porque él era el primero en llegar cada día (llegaba 30 o 40 minutos antes de la hora) y yo el segundo (unos 10 o 20 minutos después de que él). Lo que había comenzado siendo simple "buenos días", porque pasaba por la puerta de su despacho siempre abierta, acabó por ser algo más. Tanto es así, que cuando lo hicieron jefe del departamento me pidió, que aunque tuviera que dar vuelta le fuera a dar los buenos días al llegar.

Promocionó a jefe de departamento cuando el Ayuntamiento fichó al jefe de Pedro y Pedro fue promocionado para ocupar su lugar. Entonces Gerard ocupó el lugar de Pedro y pasó a ser mi jefe. Él fue quien, años después, me promocionó a mí como jefe de división y uno de los que más confiaron en mí.

Gerard era una persona dedicada al trabajo, tal vez porque no tenía hijos a pesar de estar casado. Sus habilidades sociales y políticas eran su punto débil. Era un técnico bastante competente y un organizador excelente, pero el tema de las relaciones humanas no era su fuerte, ya que era extremadamente exigente consigo mismo y eso o trasladaba a otros con un rigor y una poca flexibilidad que le hicieron temido por buena parte del departamento y por algunos de los altos directivos, lo que no le perdonaron y tuvo que sufrir las iras de algunos de estos altos directivos y también de alguno de sus subordinados.

También era un gran fumador. Era de los que desobedecían las prohibiciones de la ley antitabaco. A pesar de que era muy aprensivo. Recuerdo como se preocupó de mis afecciones cardíacas, y que en algún momento me pareció más preocupado él, que yo mismo. Supe que sufría de hipertensión enseguida que se la diagnosticaron, pero él continuó fumando y abusando del café. Supe por su secretaría que había dejado de tomar la medicación para la hipertensión que le producía mareos. En hablé con él, porque yo sospechaba que era un problema de dosis excesiva y que sólo era cuestión de ajustarla.

En Navidad de 2013 fuimos a su funeral. Me dijeron que la causa había sido un accidente cardíaco, un infarto. Entonces supe por su mujer, a quien conocí en el tanatorio ese día, que no había tomado nunca más la medicación de la hipertensión después de aquellos primeros mareos. Que tampoco se había controlado el colesterol a pesar de tenerlo por encima de lo que era recomendable. A mí me pareció una forma tan buena como cualquier otra suicidarse, aunque fuera de forma indirecta. Sé, por lo que lo conocía, que él sabía a qué estaba jugando.

Un abrazo.


dilluns, 3 de juliol de 2017

El coneixement --- El conocimiento

[Entrada 176]

El coneixement


A la Gran Enciclopèdia catalana hi diu que el coneixement ha estat objecte d’estudi filosòfic ja des de temps antic, aquest estudi restava sempre subordinat al que hom anomena qüestions ontològiques. El problema del coneixement esdevé central en la reflexió filosòfica a partir de la modernitat (amb el plantejament de les qüestions del mètode), però només a partir de Kant assoleix la gnoseologia —coneguda també amb els noms de crítica, teoria del coneixement i epistemologia— l’estatut de veritable disciplina filosòfica. La gnoseologia és difícilment separable de l’ontologia i àdhuc de la lògica, bé que cadascuna d’aquestes disciplines pugui ésser establerta, en la seva peculiaritat, com a entitat independent.

La versió catalana de la Wikipedia planteja un seguit de possibles actituds davant el coneixement: dogmatisme, escepticisme, criticisme, relativisme, perspectivisme, racionalisme, empirisme, constructivisme, i materialisme dialèctic. Crec que el món de la ciència es mou prop del constructivisme, ja que construeix teories basades en l'experimentació i intenta corroborar-les amb nous experiments. Per exemple, la famosa teoria de la relativitat d'Einstein, que té com a hipòtesi que la velocitat de la llum és el límit el la velocitat de desplaçament de la matèria, no és més que això, una teoria, ja que encara no ha estat corroborada del tot. Una de les raons és que encara no s'ha pogut establir amb certesa que la velocitat de la llum sigui el límit de la velocitat de moviment de la matèria.

Sembla força clar que la capacitat de coneixement de la persona és limitada, que una persona no pot arribar a saber-ho tot. El dubte —encara viu— és si la humanitat com a col·lectiu podrà aconseguir-ho.

Fa poc vaig tenir la sort de poder visitar uns laboratoris singulars on s'està investigant coses com els neutrins, la matèria fosca, l'antimatèria i altres coses que s'allunyen de les meves àrees de coneixement. Allà, entre altres coses, ens van dir que s'estima que el coneixement humà només controla completament un 5% de la naturalesa de l'univers, que hi ha un 30% d'aspectes que es coneixen parcialment i que es desconeix completament el 65% restant... Arribarem mai al 100%? Disposem de capacitat per assolir-ho? Disposarem de temps?

Sens dubte hem estat capaços d'anar superant, a poc a poc, les limitacions físiques que impedeixen la percepció de la composició de la matèria, ja que hem estat capaços d'anar trobant les partícules i subpartícules cada cop més petites que la componen. La pregunta és si podrem superar totes les nostres limitacions i arribar, per exemple, a trobar els possibles límits de l'univers. O si podrem arribar a descobrir o descastar els possibles universos paral·lels.

A més, creiem que el sol té una vida limitada, que tard o d'hora s'apagarà destruint la terra en la seva agonia. Haurem arribat en aquest 100% abans que això passi? Existirà la humanitat en aquell moment o s'haurà extingit abans? Podrà trobar-se la forma de traslladar-se i colonitzar un altre planeta habitable abans que això passi?

Són moltes les coses que no sabem, que de moment ignorem si les podrem saber, i que és possible que no arribem a saber mai, és a dir, que estem immersos en un mar d'incerteses. Malgrat tot, la humanitat no ha renunciat a seguir ampliant el seu coneixement.

Una abraçada.
El conocimiento


En la Gran Enciclopedia catalana se dice que el conocimiento ha sido objeto de estudio filosófico desde antiguo, ese estudio estaba siempre subordinado a lo que se llama cuestiones ontológicas. El problema del conocimiento pasa a ser central en la reflexión filosófica a partir de la modernidad (con el planteamiento de las cuestiones del método), pero sólo a partir de Kant logra la gnoseología —conocida también con los nombres de teoría del conocimiento y etimología— el estatus de verdadera disciplina filosófica. La gnoseología es difícilmente separable de la ontología y aun de la lógica, aunque cada una de estas disciplinas pueda ser establecida, en su peculiaridad, como entidad independiente.

La versión catalana de la Wikipedia plantea una serie de posibles actitudes ante el conocimiento: dogmatismo, escepticismo, criticismo, relativismo, perspectivismo, racionalismo, empirismo, constructivismo, y materialismo dialéctico. Creo que el mundo de la ciencia se mueve cerca del constructivismo, ya que construye teorías basadas en la experimentación e intenta corroborarlas con nuevos experimentos. Por ejemplo, la famosa teoría de la relatividad de Einstein, que tiene como hipótesis que la velocidad de la luz es el límite para la velocidad de desplazamiento de la materia, no es más que eso, una teoría, ya que todavía no ha sido corroborada por completo. Una de las razones es que aún no se ha podido establecer con certeza que la velocidad de la luz sea el límite de la velocidad de movimiento de la materia.

Parece bastante claro que la capacidad de conocimiento de la persona es limitada, que una persona no puede llegar a saber todo. La duda —aún viva— es si la humanidad como colectivo podrá conseguirlo.

Hace poco tuve la suerte de poder visitar unos laboratorios singulares donde se está investigando cosas como los neutrinos, la materia oscura, la antimateria y otras cosas que se alejan de mis áreas de conocimiento. Allí, entre otras cosas, nos dijeron que se estima que el conocimiento humano sólo controla completamente un 5% de la naturaleza del universo, que hay un 30% de aspectos que se conocen parcialmente y que se desconoce completamente el 65% restante... ¿Llegaremos nunca al 100%? ¿Disponemos de capacidad para lograrlo? ¿Dispondremos de tiempo?

Sin duda hemos sido capaces de ir superando, poco a poco, las limitaciones físicas que impiden la percepción de la composición de la materia, ya que hemos sido capaces de ir encontrando las partículas y subpartículas cada vez más pequeñas que la componen. La pregunta es si podremos superar todas nuestras limitaciones y llegar, por ejemplo, a encontrar los posibles límites del universo. O si podremos llegar a descubrir o descastar los posibles universos paralelos.

Además, creemos que el sol tiene una vida limitada, que tarde o temprano se apagará destruyendo la tierra en su agonía. ¿Habremos llegado en ese 100% antes de que esto suceda? ¿Existirá la humanidad en ese momento o se habrá extinguido antes? ¿Podrá encontrarse la forma de trasladarse y colonizar otro planeta habitable antes de que esto suceda?

Son muchas las cosas que no sabemos, que de momento ignoramos si las podremos saber, y que es posible que no lleguemos a saber nunca, es decir, que estamos inmersos en un mar de incertidumbres. A pesar de todo, la humanidad no ha renunciado a seguir ampliando su conocimiento.

Un abrazo.


diumenge, 25 de juny de 2017

Clamar en el desert --- Clamar en el desierto

[Entrada 175]

Clamar en el desert


Jo sóc la veu que clama en el desert [Jo 1, 23] deia l'evangelista Joan. Una bonica imatge per dir que ningú m'escolta. A casa meva d'això en deiem "parlar a la paret". Moltes vegades tinc la sensació de parlar a la paret, de clamar en el desert i de fet em sembla que no és fals del tot.

De fet, també hi ha un adagi que diu que no hi ha més cec que qui no hi vol veure, ni més sort que qui no hi vol sentir. Aquest adagi ens ve a dir que ens tanquem en el nostre pensament, i no escoltem en aquells que aporten idees diferents de les nostres, que s'hi oposen o que les afebleixen. Per això, quan un expressa una determinada idea, és aplaudit per aquells que hi estan d'acord, perquè ja la tenien en el pensament, però generalment no aporta res en aquells que hi estaven en desacord, perquè en el seu pensament la rebutgen, i s'esforcen a buscar arguments per reforçar el seu rebuig. Per això expressar aquestes idees és com clamar al desert, no fas canviar a ningú de pensament, l'única cosa que s'aconsegueix és reforçar el pensament tant dels que hi estan d'acord que assumiran els arguments aportats, com els dels que hi estan en contra que els rebutjaran donant-los per invàlids.

Tradicionalment, i no parlo de fa molts anys, perquè són coses que estan passant ara, s'ha assumit que, en general, no es pot fer canviar el pensament dels adults. Ni tan sols la por i el terror, anul·la les idees d'aquests adults, que poden callar més o menys temps, però aquelles idees no desitjades acaben ressorgint. Per això se'ls elimina. I això s'ha fet de maneres més o menys brutals (tirant-los al mar des d'un avió) o amb formes dotades d'una aparent legitimitat (com els tribunals de la inquisició o altres tribunals ideològics). L'altra gran eina que va posar en marxa la Il·lustració és la programació ideològica a través de les escoles infantils i l'educació obligatòria. Això ja m'ho heu sentit dir moltes vegades, les escoles no han estat concebudes per formar persones, sinó per programar-les. L'objectiu és mantenir l'statu quo, que la gent accepti les desigualtats, els abusos, les injustícies, etc. sense queixar-se. Només quan el sistema atempta contra l'instint de supervivència, quan la població veu que morirà si no es rebel·la, han esclatat les revolucions. Moltes vegades sabent que tenien les de perdre.

Un exemple de programació ideològica és el votant del PP en aquest país, malgrat tota la corrupció, la pobresa i la precarietat que estem patint els segueixen sent fidels i els continuen votant. Hi ha estudis sociològics que apunten que la majoria d'aquests votants van ser educats (i programats) a les escoles franquistes.

Tot plegat em fa pensar sovint que aquesta bitàcola no és més que una altra veu que clama en el desert.

Una abraçada.[Entrada 175]

Clamar en el desierto


Yo soy la voz que clama en el desierto [Jn 1, 23] decía el evangelista Juan. Una bonita imagen para decir que nadie me escucha. En mi casa a eso le llamábamos "hablar a la pared". Muchas veces tengo la sensación de hablar a la pared, de clamar en el desierto y de hecho me parece que no es totalmente falso.

De hecho, también hay un adagio que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Este adagio nos viene a decir que nos encerramos en nuestro pensamiento, y no escuchamos a aquellos que aportan ideas diferentes de las nuestras, que se oponen a ellas o que las debilitan. Por eso, cuando uno expresa una determinada idea, es aplaudido por aquellos que están de acuerdo, porque ya la tenían en el pensamiento, pero generalmente no aporta nada a aquellos que estaban en desacuerdo, porque en su pensamiento la rechazan, y se esfuerzan en buscar argumentos para reforzar su rechazo. Por ello expresar estas ideas es como clamar en el desierto, no haces cambiar a nadie de pensamiento, lo único que se consigue es reforzar el pensamiento tanto de los que están de acuerdo que asumirán los argumentos aportados, como los de los que están en contra que los rechazarán dándolos por inválidos.

Tradicionalmente, y no hablo de hace muchos años, porque son cosas que están pasando ahora, se ha asumido que, en general, no se puede hacer cambiar el pensamiento de los adultos. Ni siquiera el miedo y el terror, anula las ideas de esos adultos, que pueden callar más o menos tiempo, pero esas ideas no deseadas acaban resurgiendo. Por eso se les elimina. Y esto se ha hecho de maneras más o menos brutales (tirándolos al mar desde un avión) o con formas dotadas de una aparente legitimidad (como los tribunales de la inquisición u otros tribunales ideológicos). La otra gran herramienta que puso en marcha la Ilustración es la programación ideológica a través de las escuelas infantiles y la educación obligatoria. Eso ya me lo habéis oído decir muchas veces, las escuelas no han sido concebidas para formar personas, sino para programarlas. El objetivo es mantener el statu quo, que la gente acepte las desigualdades, los abusos, las injusticias, etc. sin quejarse. Sólo cuando el sistema atenta contra el instinto de supervivencia, cuando la población ve que morirá si no se rebela, han estallado las revoluciones. Muchas veces sabiendo que tenían las de perder.

Un ejemplo de programación ideológica es el votante del PP en este país, a pesar de toda la corrupción, la pobreza y la precariedad que estamos sufriendo les siguen siendo fieles y les siguen votando. Hay estudios sociológicos que apuntan que la mayoría de estos votantes fueron educados (y programados) en las escuelas franquistas.

Todo ello me hace pensar a menudo que esta bitácora no es más que otra voz que clama en el desierto.

Un abrazo.