Avís | Aviso

Avís | Aviso
=> Versió en català (la primera part de l'entrada)
=> Versión en castellano (a continuación del texto catalán)

dijous, 14 de desembre de 2017

No ho entenc --- No lo entiendo

[Entrada 195]

No ho entenc


Ja he confessat més d'una vegada que no hi entenc de lleis, però crec que sí de sentit comú. Jo suposo que tot l'articulat d'una llei té el mateix pes, vull dir que no hi ha articles que prevalguin sobre altres si no es diu específicament.

Portant aquesta reflexió a la Constitució espanyola. Llegim:

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
L'article 1 defineix que és en un "Estado social y democrático de Derecho". Segon la RAE social vol dir: "Dicho de un orden jurisdiccional: Competente en materia laboral y de seguridad social". Democràtic vol dir que la titularitat del poder és del conjunt de la ciutadania. I de dret, que es regeix per un sistema de lleis escrites i institucions ordenat al voltant d'una constitució.

Suposant que l'article 2 no tinguin més valor que l'article 1, Espanya és un estat democràtic on un dels seus fonaments és que una indissoluble unitat de la Nació espanyola. I entenc que aquesta indissolubilitat no anul·la la democràcia.

També sabem que la Cort Internacional de Justícia amb seu a la Haia va declarar a la sentència sobre la independència de Kosovo (22/7/2010) que "El dret internacional general no conté cap prohibició aplicable a les declaracions d'independència." i "que quan hi ha contradicció entre la legalitat constitucional d’un Estat i la voluntat democràtica, preval aquesta segona, i declarem que en una societat democràtica, a diferència d’una dictadura, no és la Llei la que determina la voluntat dels ciutadans, sinó que és aquesta la que crea i modifica quan sigui necessari, la legalitat vigent."

Llavors, si la Constitució espanyola defineix l'Estat espanyol com un estat democràtic i en un estat democràtic la voluntat democràtica la que crea y modifica la legalitat, com és que en aquest país no es pot organitzar un referèndum per iniciar un procés que pot implicar canvis a la Constitució?

Una abraçada.
No lo entiendo


Ya he confesado más de una vez que no entiendo de leyes, pero creo que sí de sentido común. Yo supongo que todo el articulado de una ley tiene el mismo peso, quiero decir que no hay artículos que prevalezcan sobre otros si no se dice específicamente.

Llevando esta reflexión a la Constitución española. leemos:
Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
El artículo 1 define que es en un "Estado social y democrático de Derecho". Según la RAE social significa: "Dicho de un orden jurisdiccional: Competente en materia laboral y de seguridad social". Democrático significa que la titularidad del poder es del conjunto de la ciudadanía. Y de derecho, que se rige por un sistema de leyes escritas e instituciones ordenado alrededor de una constitución.

Suponiendo que el artículo 2 no tengan más valor que el artículo 1, España es un estado democrático donde uno de sus fundamentos es que una indisoluble unidad de la Nación española. Y entiendo que esta indisolubilidad no anula la democracia.

También sabemos que la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya declaró en la sentencia sobre la independencia de Kosovo (07/22/2010) que "El derecho internacional general no contiene ninguna prohibición aplicable a las declaraciones de independencia." y "que cuando hay contradicción entre la legalidad constitucional de un Estado y la voluntad democrática, prevalece esta segunda, y declaramos que en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la Ley la que determina la voluntad de los ciudadanos , sino que es ésta la que crea y modifica cuando sea necesario, la legalidad vigente. "

Entonces, si la Constitución española define España como un estado democrático y en un estado democrático la voluntad democrática es la que crea y modifica la legalidad, ¿cómo es que en este país no se puede organizar un referéndum para iniciar un proceso que puede implicar cambios en la Constitución?

Un abrazo.


dijous, 7 de desembre de 2017

Autonomies --- Autonomías

[Entrada 194]

Autonomies


El 1977, passat un any i mig des de la mort del dictador, es van celebrar unes eleccions constituents per donar per acabada la dictadura. Aquest parlament va elaborar una constitució que es va aprovar i refrendar a finals de 1978, la qual encara és vigent avui pràcticament sense canvis. Aquesta establia un model semifederal inspirat en el de la Segona República (1931-1939) format per algunes regions amb autonomia. A la nova constitució es definien dos tipus d'autonomia, les anomenades històriques, que es deia que eren Catalunya, Euskadi i Galícia, que tindrien un parlament propi i la resta que podrien accedir a una autonomia menys completa i sense parlament (en l'actualitat n'hi ha un total de 17 que cobreixen tot el territori de l'estat espanyol).

Un any després, a finals de 1979, Catalunya i Euskadi es van dotar dels seus primers estatuts. Andalusia havia iniciat una lluita per ser inclosa dins de les autonomies històriques, per assolir un estatut amb parlament. Això va donar peu a la idea d'uniformitzar totes les autonomies, cosa que un ministre del moment va definir amb la frase "cafè per a tots".

Dels pactes que van fer els dos principals partits del moment, conseqüència de l'intent de cop d'estat del 23 de febrer de 1981, va sorgir la LOAPA (Llei Orgànica d'Harmonització del Procés Autonòmic), una llei que pretenia harmonitzar els estatuts d'autonomia d'una forma restrictiva, donant la mínima autonomia possible, però el Tribunal Constitucional la va tombar el 1983. Els 17 estatuts d'autonomia es van fer com si totes les regions fossin històriques. Un "cafè per a tots" per la part de dalt, de màxims.

Davant les dificultats que estava tenint amb el govern de l'Estat especialment durant la segona legislatura de govern d'Aznar, en la qual tenia Aznar majoria absoluta, Catalunya va començar a estudiar com aconseguir més autogovern. L'any 2004, va pujar al govern el PSOE, amb la presidència de José Luis Rodríguez Zapatero. Amb el seu suport i el d'un govern català presidit pel socialista Pasqual Maragall, el parlament de Catalunya, va estudiar i redactar un nou estatut d'autonomia.

Malgrat la promesa de Rodríguez Zapatero d'aprovar la proposta catalana tal qual, el Parlament de l'Estat "li va passar el ribot", va rebaixar-lo, aplicant retalls. Al mateix temps el PP, ja liderat per Mariano Rajoy, recollia signatures contra aquest nou estatut, tot dient que les recollia contra Catalunya. El nou estatut va ser aprovat al Parlament de l'Estat i en referèndum pel poble de Catalunya el 2006. Simultàniament el PP va presentar un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (TC). La sentència del TC, dictada el 2010, donava la raó al PP, almenys en bona part, i l'estatut del 2006 va quedar encara més retallat, pràcticament quedà anul·lat. I aquest estatut mutilat és el que està vigent en l'actualitat.
El sonat fracàs de la reforma de l’Estatut del 2006 ens va ensenyar una important lliçó: sense el beneplàcit del Partit Popular no és possible alterar l’actual model territorial. El PP va demostrar que gaudia de poder de veto i des d’aleshores no ha dubtat a utilitzar-lo per bloquejar qualsevol oportunitat de renovació de l'encaix de Catalunya a Espanya.

La constatació que qualsevol canvi de l'statu quo requereix el consentiment del PP ha portat molts catalans a la convicció que Espanya no es pot reformar. La visió d’una Espanya inamovible ha estat precisament l’element que ha permès cohesionar i eixamplar les bases de l’independentisme els últims anys. Actualment qualsevol proposta reformista, sigui el pacte fiscal o alguna fórmula de caràcter federal, és considerada per molts catalans com una quimera. La independència es presenta, doncs, com l’única alternativa viable a l'statu quo. En efecte, si la reforma d'Espanya no és possible, llavors només hi ha la ruptura.

Extret de: Lluís Orriols, L’independentisme després de l'1-O. La Vanguardia, 9/10/2017
Quan un no encaixa la millor opció que té és marxar, però...
Mai he oblidat una conversa que vaig tenir fa 15 anys amb un home que segueix sent un pilar d'aquest règim. "No suporto els catalans", va exclamar. "Sempre volen fer un tracte. No tenen principis, per Déu! No hi ha principis!"

Extret de: John Carlin, Catalan independence: arrogance of Madrid explains this chaos. The Times, 7/10/2017
Una visió la d'aquest "pilar del règim" que planteja la impossibilitat de negociar quan es tenen principis? Vol dir que la pluralitat no és possible si es tenen principis?

Algun dia haurem de parlar de principis.
Catalunya és un país on el seu Parlament aprova cobrar un impost als bancs per a grans fortunes i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova protegir els ciutadans que han estat estafats per hipoteques o preferents i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova garantir que les famílies pobres tinguin llum, aigua i gas els mesos d’hivern i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova cobrar un impost per cada pis buit i dedicar-lo a lloguer social i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova fer polítiques d’igualtat entre homes i dones i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova que el català és la llengua vehicular a l'escola i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova cobrar un impost a les centrals nuclears i destinar-ne l’import a la protecció ambiental i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova prohibir el fracking i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova cobrar una taxa a les operadores d’Internet per dedicar-lo a la cultura i el Tribunal Constitucional ho tomba. Catalunya és un país on el seu Parlament aprova prohibir les corrides de toros i, segurament, el Tribunal Constitucional ho tombarà.

Aquest resum es llegeix en dos minuts, però la llista ─que podria ser el triple de llarga─ s’ha anat gestant amb anys. Hi falten les beques universitàries, les infraestructures ferroviàries, les matrícules dels cotxes, els horaris comercials, i un centenar de competències més en les que se li ha deixat clar que, per més majories que hi hagi al Parlament, a l’hora de la veritat quedaran en paper mullat perquè l'última paraula la té sempre Madrid. Després de 38 anys de Constitució i d’inici de la presumpta descentralització el llegat jurídic ens deixa ben clar el modus operandi: es traspassa la competència a la Comunitat Autònoma, la Comunitat Autònoma l’exerceix però si la llei no agrada a l’administració estatal, una de dos: o el Tribunal Constitucional la tomba o es redacta una llei espanyola que, tal com diu la Constitució, té un rang superior a l’autonòmica que, a la pràctica, queda anul·lada.

I quan et preguntes si val la pena continuar amb un estat així, resulta que preguntar-t’ho també està prohibit. Com també està prohibit ─i amb risc de presó─ permetre fer un debat al Parlament sobre com podria ser un estat que no prohibís tant. Això també està prohibit. I així, de prohibició en prohibició, cada vegada hi ha més persones que en lloc de fer-se la pregunta prohibida comencen a tenir ja la resposta. Sense que ningú els ho hagi preguntat perquè està prohibit. I quan després d’una pregunta prohibida tens una resposta convençuda llavors ja no hi ha tribunal que ho tombi.

Jofre Llombart, El Tomba Catalunya, més conegut com TC., El Món, 07/10/2016
La independència de la justícia espanyola ha estat posada en qüestió fins i tot per la Comunitat Europea. I sens dubte la influència del PP en el Tribunal Constitucional és indiscutible.
Cataluña tiene derecho a vivir su vida. El resto de España debe, sin más dilación, hacer que Cataluña viva su vida”

(“En su integridad” por Azorín, El Crisol, 19-VIII-1931)
Una abraçada.
Autonomías


En 1977, pasado un año y medio desde la muerte del dictador, se celebraron unas elecciones constituyentes para dar por terminada la dictadura. Este parlamento elaboró una constitución que se aprobó y refrendó a finales de 1978, la cual todavía está vigente hoy prácticamente sin cambios. Esta establecía un modelo semifederal inspirado en el de la Segunda República (1931-1939) formado por algunas regiones con autonomía. En la nueva constitución se definían dos tipos de autonomía, las llamadas históricas, que se decía que eran Cataluña, Euskadi y Galicia, que tendrían un parlamento propio y el resto que podrían acceder a una autonomía menos completa y sin parlamento (en la actualidad hay un total de 17 que cubren todo el territorio del estado español).

Un año después, a finales de 1979, Cataluña y Euskadi se dotaron de sus primeros estatutos. Andalucía había iniciado una lucha para ser incluida dentro de las autonomías históricas, para alcanzar un estatuto con parlamento. Esto dió pie a la idea de uniformar todas las autonomías, cosa que un ministro del momento definió con la frase "café para todos".

De los pactos que hicieron los dos principales partidos del momento, consecuencia del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, surgió la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), una ley que pretendía armonizar los estatutos de autonomía de una forma restrictiva, dando la mínima autonomía posible, pero el Tribunal Constitucional la tumbó en 1983. Los 17 estatutos de autonomía se hicieron como si todas las regiones fueran históricas. Un "café para todos" por la parte de arriba, de máximos.

Ante las dificultades que estaba teniendo con el gobierno del Estado especialmente durante la segunda legislatura de gobierno de Aznar, en la que tenía Aznar mayoría absoluta, Cataluña empezó a estudiar cómo conseguir más auto-gobierno. En 2004, subió al gobierno el PSOE, con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Con su apoyo y el de un gobierno catalán presidido por el socialista Pasqual Maragall, el parlamento de Cataluña, estudió y redactó un nuevo estatuto de autonomía.

A pesar de la promesa de Rodríguez Zapatero de aprobar la propuesta catalana tal cual, el Parlamento del Estado "le pasó el cepillo (de carpintero)", lo rebajó, aplicando recortes. Al mismo tiempo el PP, ya liderado por Mariano Rajoy, recogía firmas contra este nuevo estatuto, diciendo que las recogía contra Cataluña. El nuevo estatuto fue aprobado en el Parlamento del Estado y en referéndum por el pueblo de Cataluña en 2006. Simultáneamente el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC). La sentencia del TC, dictada en 2010, daba la razón al PP, al menos en buena parte, y el estatuto de 2006 quedó aún más recortado, prácticamente quedó anulado. Y este estatuto mutilado es el que está vigente en la actualidad.
El sonado fracaso de la reforma del Estatuto de 2006 nos enseñó una importante lección: sin el beneplácito del Partido Popular no es posible alterar el actual modelo territorial. El PP demostró que gozaba de poder de veto y desde entonces no ha dudado en utilizarlo para bloquear cualquier oportunidad de renovación del encaje de Cataluña en España.

La constatación de que cualquier cambio del statu quo requiere el consentimiento del PP ha llevado a muchos catalanes a la convicción de que España no se puede reformar. La visión de una España inamovible ha sido precisamente el elemento que ha permitido cohesionar y ensanchar las bases del independentismo los últimos años. Actualmente cualquier propuesta reformista, sea el pacto fiscal o alguna fórmula de carácter federal, es considerada por muchos catalanes como una quimera. La independencia se presenta, pues, como la única alternativa viable al statu quo. En efecto, si la reforma de España no es posible, entonces sólo hay la ruptura.

Extraído de: Lluís Orriols, El independentismo después del 1-O. La Vanguardia, 09/10/2017
Cuando uno no encaja la mejor opción que tiene es marchar, pero ...
Nunca he olvidado una conversación que tuve hace 15 años con un hombre que sigue siendo un pilar de ese régimen. "No soporto a los catalanes”, exclamó. “Siempre quieren hacer un trato. ¡No tienen principios, por Dios! ¡No hay principios!

Extraído de: John Carlin, Catalan independence: arrogance of Madrid explains this chaos. The Times, 7/10/2017
Una visión la de este "pilar del régimen" que plantea la imposibilidad de negociar cuando se tienen principios? Quiere decir que la pluralidad no es posible si se tienen principios?

Algún día tendremos que hablar de principios.
Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar un impuesto a los bancos para grandes fortunas y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba proteger a los ciudadanos que han sido estafados por hipotecas o preferentes y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba garantizar que las familias pobres tengan luz, agua y gas en los meses de invierno y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar un impuesto por cada piso vacío y dedicarlo a alquiler social y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba hacer políticas de igualdad entre hombres y mujeres y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba que el catalán es la lengua vehicular en la escuela y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar un impuesto a las centrales nucleares y destinar su importe a la protección ambiental y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba prohibir el fracking y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba cobrar una tasa a las operadoras de Internet para dedicarlo a la cultura y el TC lo tumba. Cataluña es un país donde su Parlamento aprueba prohibir las corridas de toros y, seguramente, el Tribunal Constitucional lo tumbará.

Este resumen se lee en dos minutos, pero la lista ─que podría ser el triple de llarga─ se ha ido gestando con años. Faltan las becas universitarias, las infraestructuras ferroviarias, las matrículas de los coches, los horarios comerciales, y un centenar de competencias más en las que se le ha dejado claro que, por más mayorías que haya en el Parlamento, a la hora de la verdad quedarán en papel mojado porque la última palabra la tiene siempre Madrid. Después de 38 años de Constitución y de inicio de la presunta descentralización el legado jurídico nos deja bien claro el modus operandi: se traspasa la competencia a la Comunidad Autónoma, la Comunidad Autónoma la ejerce pero si la ley no gusta a la administración estatal, una de dos: o el Tribunal Constitucional la tumba o se redacta una ley española que, tal como dice la Constitución, tiene un rango superior a la autonómica que, en la práctica, queda anulada.

Y cuando te preguntas si vale la pena continuar con un estado así, resulta que preguntártelo también está prohibido. Como también está prohibido ─y con riesgo de prisión─ permitir hacer un debate en el Parlamento sobre cómo podría ser un estado que no prohibiera tanto. Esto también está prohibido. Y así, de prohibición en prohibición, cada vez hay más personas que en lugar de hacerse la pregunta prohibida empiezan a tener ya la respuesta. Sin que nadie se lo haya preguntado porque está prohibido. Y cuando después de una pregunta prohibida tienes una respuesta convencida entonces ya no hay tribunal que lo tumbe.

Jofre Llombart, El Tomba Catalunya, més conegut com TC. (El Tumba Catalunya, más conocido como TC), El Món, 07/10/2016
La independencia de la justicia española ha sido puesta en cuestión incluso por la Comunidad Europea. Y sin duda la influencia del PP en el Tribunal Constitucional es indiscutible.
Cataluña tiene derecho a vivir su vida. El resto de España debe, sin más dilación, hacer que Cataluña viva su vida”

(“En su integridad” por Azorín, El Crisol, 19-VIII-1931)
Un abrazo.


dijous, 30 de novembre de 2017

Interès general --- Interés general

[Entrada 193]

Interès general


L'interès públic, també anomenat interès general, és tot allò que, per consens, es comparteix i considera com a útil, valuós i fins i tot vital per a una societat, fins a l'extrem d'obligar a l'Estat, com una de les seves finalitats constitucionals, a titulitzar-ho [dur-ho terme o implementar-ho] en benefici de tots els ciutadans. [Defineix la Viquipèdia].

L'interès general es contraposa a l'interès particular. A la versió castellana de la Wiquipedia es diu, a més, que "se identifica [el interés general] con el bien común de la sociedad entera". Per completar el panorama afegiré que es defineix com a El bé comú, en l'àmbit de la filosofia, l'economia i la ciència política, allò que és compartit i que és beneficiós per a tots o gran part dels membres d'una comunitat determinada. [Segons la Viquipèdia]

Els pensadors liberals de la Revolució Francesa, com Montesquieu o Rousseau, insisteixen a defensar que aquests conceptes com l'interès general o la voluntat general no tenen per què coincidir només amb els de la majoria, sinó que han d'incloure també els interessos o voluntats de les minories. Des del punt de vista de la teoria de conjunts de la matemàtica, parlaríem de la reunió d'interessos o voluntats, no de la intersecció. Entenc que aquestes minories serien, per exemple, grups com els minusvàlids, o els col·lectius LGBTI, o els negres o els musulmans a occident, o els catalans dins de l'estat espanyol, etc.

A l'hora de la veritat, en el món real, resulta complicat que tothom tingui consciència que és el més favorable per a tothom o per a la major part d'una comunitat. Això fa que sigui fàcil manipular aquests conceptes a base de mitges veritats, tergiversacions, o directament falsedats ben presentades. I en conseqüència es pugui fer passar per interès general els interessos particulars de determinades persones o grups. Cosa que els ha desprestigiat i posat en crisi, raó per la qual cada dia hi ha més gent que no creu ni en el bé comú ni en l'interès general.

El que sí que està clar és que no podem confondre la majoria, amb la major part d'una comunitat, perquè ja sabem que l'interès general, el bé comú, no és només el de la majoria, sinó el del conjunt format per la majoria i les minories significatives d'una comunitat determinada. I, com que avui en dia s'hi ha afegit una conciliació entre justícia i llibertat, sens dubte sempre aquest interès general o bé comú haurà de ser avantatjós per als més desafavorits. Una visió que està lluny de la que tenen molts dels nostres polítics i que podria fer canviar moltes coses.

Una abraçada.
Interés general


El interés público, también llamado interés general, es todo lo que, por consenso, se comparte y considera útil, valioso e incluso vital para una sociedad, hasta el extremo de obligar al Estado, como una de sus finalidades constitucionales, a titularizarlo [llevarlo cabo o implementarlo] en beneficio de todos los ciudadanos. [Define la Viquipèdia (ca.wikipedia.org)].

El interés general se contrapone al interés particular. En la versión castellana de la Wikipedia (es.wikipedia.org) se dice, además, que "se identifica [el interés general] con el bien común de la sociedad entera". Para completar el panorama añadiré que se define como El bien común, en el ámbito de la filosofía, la economía y la ciencia política, lo que es compartido y que es beneficioso para todos o gran parte de los miembros de una comunidad determinada. [Según la Viquipèdia (ca.wikipedia.org)]

Los pensadores liberales de la Revolución Francesa, como Montesquieu o Rousseau, insisten en defender que esos conceptos como el interés general o la voluntad general no tienen por qué coincidir sólo con los de la mayoría, sino que deben incluir también los intereses o voluntades de las minorías. Desde el punto de vista de la teoría de conjuntos de las matemáticas, hablaríamos de la reunión de intereses o voluntades, no de la intersección. Entiendo que estas minorías serían, por ejemplo, grupos como los minusválidos, o los colectivos LGBTI, o los negros o los musulmanes en occidente, o los catalanes dentro del estado espanyol, etc.

A la hora de la verdad, en el mundo real, resulta complicado que todo el mundo tenga conciencia de que es lo más favorable para todos o para la mayor parte de una comunidad. Esto hace que sea fácil manipular estos conceptos a base de medias verdades, tergiversaciones, o directamente falsedades bien presentadas. Y en consecuencia se pueda hacer pasar por interés general los intereses particulares de determinadas personas o grupos. Lo que los ha desprestigiado y puesto en crisis, razón por la cual cada día hay más gente que no cree ni en el bien común ni en el interés general.

Lo que sí está claro es que no podemos confundir la mayoría, con la mayor parte de una comunidad, porque ya sabemos que el interés general, el bien común, no es sólo el de la mayoría, sino el del conjunto formado por la mayoría y las minorías significativas de una comunidad determinada. Y, como hoy en día se ha añadido una conciliación entre justicia y libertad, sin duda siempre este interés general o bien común deberá ser ventajoso para los más desfavorecidos. Una visión que está lejos de la que tienen muchos de nuestros políticos y que podría provocar el cambio de muchas cosas.

Un abrazo.


dijous, 23 de novembre de 2017

Faust --- Fausto

[Entrada 192]

Faust


Argullol ens recorda que, igual que Sòfocles va escriure l'Èdip a Colonos quan rondava els 80 anys d'edat, Goethe va completar el Faust, després de més sis dècades de treball-hi, amb una edat semblant, "enfrontant-se estoicament a les malalties i incomoditats de l’edat."
"A la primera part de l’obra Faust no encerta en el moment. Ha explorat la sensualitat, la ciència, el poder, però la seva ànima se sap sempre insatisfeta. Com ell mateix diu, va èbriament del desig al plaer i en el plaer es consumeix pel desig. Està atrapat en el cercle viciós de la insaciabilitat. El jo tancat en els seus propis sortilegis se sent perpètuament infeliç. Goethe tracta de lluitar contra aquesta limitació, i en la segona part de la seva obra dóna un nou rumb al seu heroi. Faust, el qual a l’inici ha exigit la joventut permanent com a part del seu pacte demoníac, envelleix al ritme del temps. Ja no es proposa, com abans, conquerir la plenitud, com si aquesta fos un saqueig de la vida, sinó, més aviat, descobrir aquesta plenitud. El coneixement ja no és un assalt de l’existència; és una experiència de la vida, la mateixa experiència que sent el nedador de Valéry quan lluita i gaudeix amb les onades."

[...] La plenitud, si és que existeix, és una travessia compartida. Estimem a través dels altres, i la nostra llibertat, si no és també la llibertat dels altres, és un miratge estèril. Hem de conrear l’amor propi, però amb l’objectiu d’estimar; hem d’enriquir la nostra llibertat íntima, però per ser còmplices dels altres homes lliures.

[...] És cert que Goethe no és cap ingenu. Ell no ofereix sistemes filosòfics perfectes ni, tampoc, utopies que prometen una societat asèpticament feliç. No s’oblida del patiment, del risc, de la imperfecció. Aquesta humanitat lliure, evocada en condicional pel Faust agonitzant, sempre estarà rodejada de perills, alguns aliens a l’home, d’altres provocats per l’home mateix. La vida és una contínua metamorfosi. Res està decidit per sempre, cap conquesta és irreversible. Per això, abans de morir, mitjançant la ploma de Goethe, Faust pronunciarà alguna de les paraules més lúcides que mai s’hagin escrit: “Únicament mereix la vida i la llibertat qui sap conquerir-les cada dia”.
I conclou:
Crec que llibertat i enigma són companys inseparables al transcurs de l’existència humana. Enigma vol dir literalment allò que es vela i es revela al mateix temps. Ser lliure és cercar ser lliure, és travessar els successius vels que se’ns presenten al nostre interior tot sabent que, un cop travessats, es presentaran nous vels. La llibertat no és un estat; la llibertat és una aventura que ens fa avançar creativament enmig de lluites i contradiccions. Èdip ha d’arrencar-se els ulls i errar pel món per començar a veure-hi. Sòcrates, heroi de la raó, ha de sotmetre’s a la guia del misteri que li proporciona Diotima per assolir la bellesa. El contemplador del cementiri marí, atrapat en l’enlluernament de la perfecció, descendeix, com a nedador, al mar dels sentits, per recordar-nos que són les imperfeccions quotidianes les que ens fan respirar.

La llibertat és una aventura. Probablement és la gran aventura de l’existència. Difícil, plena de perills, complexa. Però val la pena experimentar-la perquè, gràcies a ella, ens convertim en éssers humans. Així ho va entendre Faust, el vell Faust: “Únicament mereix la vida i la llibertat qui sap conquerir-les cada dia”.
Una abraçada.
Fausto


Argullol nos recuerda que, al igual que Sófocles escribió el Edipo en Colono cuando rondaba los 80 años de edad, Goethe completó el Fausto, después de más seis décadas de trabajo en él, con una edad similar, "enfrentándose estoicamente a las enfermedades e incomodidades de su edad."
"En la primera parte de la obra Fausto no acierta en el momento. Ha explorado la sensualidad, la ciencia, el poder, pero su alma se sabe siempre insatisfecha. Como él mismo dice, ebriamente del deseo al placer y en el placer se consume por el deseo. Está atrapado en el círculo vicioso de la insaciabilidad. El yo encerrado en sus propios hechizos se siente perpetuamente infeliz. Goethe trata de luchar contra esta limitación, y en la segunda parte de su obra da un nuevo rumbo a su héroe. Fausto, el cual al inicio ha exigido la juventud permanente como parte de su pacto demoníaco, envejece al ritmo del tiempo. Ya no se propone, como antes, conquistar la plenitud, como si ésta fuera un saqueo de la vida, sino, más bien, descubrir esta plenitud. el conocimiento ya no es un asalto de la existencia, es una experiencia de la vida, la misma experiencia que siente el nadador de Valéry cuando lucha y disfruta con las olas ."

[...] La plenitud, si es que existe, es una travesía compartida. Amamos a través de los otros, y nuestra libertad, si no es también la libertad de los demás, es un espejismo estéril. Debemos cultivar el amor propio, pero con el objetivo de amar; debemos enriquecer nuestra libertad íntima, pero por ser cómplices de los otros hombres libres.

[...] Es cierto que Goethe no es ningún ingenuo. Él no ofrece sistemas filosóficos perfectas ni, tampoco, utopías que prometen una sociedad asépticamente feliz. No se olvida del sufrimiento, del riesgo, de la imperfección. Esta humanidad libre, evocada en condicional por Fausto agonizante, siempre estará rodeada de peligros, algunos ajenos al hombre, otros provocados por el hombre mismo. La vida es una continua metamorfosis. Nada está decidido para siempre, ninguna conquista es irreversible. Por ello, antes de morir, mediante la pluma de Goethe, Fausto pronunciará alguna de las palabras más lúcidas que nunca hayan escrito: "Únicamente merece la vida y la libertad quien sabe conquistarlas cada día".
Y concluye:
Creo que libertad y enigma son compañeros inseparables al transcurso de la existencia humana. Enigma significa literalmente lo que se vela y se revela al mismo tiempo. Ser libre es buscar ser libre, es atravesar los sucesivos velos que se nos presentan en nuestro interior sabiendo que, una vez atravesados, se presentarán nuevos velos. La libertad no es un estado; la libertad es una aventura que nos hace avanzar creativamente en medio de luchas y contradicciones. Edipo debe arrancarse los ojos y errar por el mundo para empezar a ver. Sócrates, héroe de la razón, debe someterse a la guía del misterio que le proporciona Diotima para alcanzar la belleza. El contemplador del cementerio marino, atrapado en el deslumbramiento de la perfección, desciende, como nadador, en el mar de los sentidos, para recordarnos que son las imperfecciones cotidianas las que nos hacen respirar.

La libertad es una aventura. Probablemente es la gran aventura de la existencia. Difícil, llena de peligros, compleja. Pero vale la pena experimentarla porque, gracias a ella, nos convertimos en seres humanos. Así lo entendió Fausto, el viejo Fausto: "Únicamente merece la vida y la libertad quien sabe conquistarlas cada día".
Un abrazo.


dijous, 16 de novembre de 2017

Valéry

[Entrada 191]

Valéry


El cementiri marí és a Seta, prop de Montpeller, dalt d'un turó, vora al mar. Argullol ens situa dalt d'aquell turó, prop de la tomba del poeta Paul Valéry, en un dia assolellat proper al solstici d'estiu amb el sol del migdia quan "el món es queda sense ombra".

En aquest ambient Paul Valéry "observa el mar [...] sota el domini del migdia absolut [...] El poeta, per explicar-se, al·ludeix a l’Ésser Immutable de Parmènides, una de les matrius de la metafísica occidental. Hi ha quelcom summament inquietant i excepcionalment tranquil·litzador en l’enlluernament total. Una coincidència entre la plenitud i el buit, quan, en efecte, l’ésser humà esdevé un habitant de l’enigma."
"Si algú pogués arribar a enfrontar-se a aquella bellesa absoluta a la qual aspirava Sòcrates sota la tutela de Diotima experimentaria també el gran enlluernament de la perfecció que domina la primera part d’El cementiri marí. Però la perfecció és inexpressable. Necessitem allò imperfecte, allò sensorial. El banquet de Plató descriu la marxa èpica del cos cap a l’esperit; El cementiri marí de Valéry tracta d’expressar la marxa, no menys èpica, de l’esperit cap al cos."

[...] "Necessitem les ombres per ser lliures, i necessitem els colors que proporcionen les ombres per apoderar-nos de les formes del món. Quan, després del migdia, el sol cau, Valéry rememora Heràclit, l’altra matriu de la nostra filosofia: tot flueix, tot fuig. El canvi incessant de les coses ens fa reconèixer la realitat. És un coneixement imperfecte però viu."

[...] "La llibertat personal implica fecundar-se en la contradicció i la metamorfosi, en la contemplació i l’acció. Per obtenir aquesta fecundació Sòcrates apel·la al rescat del cos per part de l’esperit, i el nedador de Valéry demostra amb el seu exemple que, igualment, l’esperit ha de ser rescatat pel cos. Cos i esperit són una unitat, dos noms per a una realitat única. La bellesa no és recognoscible ni comunicable sense els estímuls d’allò que els sentits ens fan apreciar com bell. El bé és una pura abstracció sense els actes concrets de bondat. La llibertat és una paraula buida, o la pitjor de les mentides, sense la valentia i el risc d’elegir lliurement.
A partir d'aquí Argullol s'encamina a les conclusions i apareix el Faust de Goethe, però el deixarem per a un altre post.

Una abraçada.
Valéry


El cementerio marino está en Sète, cerca de Montpellier, sobre una colina, cerca al mar. Argullol nos sitúa arriba de aquell colina, cerca de la tumba del poeta Paul Valéry, en un día soleado cercano al solsticio de verano con el sol del mediodía cuando "el mundo se queda sin sombra".

En este ambiente Paul Valéry "observa el mar [...] bajo el dominio del mediodía absoluto [...] El poeta, para explicarse, alude al Ser Inmutable de Parménides, una de las matrices de la metafísica occidental. Hay algo sumamente inquietante y excepcionalmente tranquilizador en el deslumbramiento total. Una coincidencia entre la plenitud y el vacío, cuando, en efecto, el ser humano se convierte en un habitante del enigma."
"Si alguien pudiera llegar a enfrentarse a aquella belleza absoluta a la que aspiraba Sócrates bajo la tutela de Diotima experimentaría también el gran deslumbramiento de la perfección que domina la primera parte de El cementerio marino. Pero la perfección es inexpresable. Necesitamos lo imperfecto, lo sensorial. El banquete de Platón describe la marcha épica del cuerpo hacia el espíritu; El cementerio marino de Valéry trata de expresar la marcha, no menos épica, del espíritu hacia el cuerpo."

[...] "Necesitamos las sombras para ser libres, y necesitamos los colores que proporcionan las sombras para apoderarnos de las formas del mundo. Cuando, después del mediodía, el sol cae, Valéry rememora Heráclito, la otra matriz de nuestra filosofía: todo fluye, todo huye. El cambio incesante de las cosas nos hace reconocer la realidad. Es un conocimiento imperfecto pero vivo."

[...] "La libertad personal implica fecundarse en la contradicción y la metamorfosis, en la contemplación y la acción. Para obtener esta fecundación Sócrates apela al rescate del cuerpo por parte del espíritu, y el nadador de Valéry demuestra con su ejemplo que, igualmente, el espíritu debe ser rescatado por el cuerpo. Cuerpo y espíritu son una unidad, dos nombres para una realidad única. La belleza no es reconocible ni comunicable sin los estímulos de lo que los sentidos nos hacen apreciar como bello. el bien es una pura abstracción sin los actos concretos de bondad. la libertad es una palabra vacía, o la peor de las mentiras, sin la valentía y el riesgo de elegir libremente.
A partir de aquí Argullol se encamina a las conclusiones y aparece el Fausto de Goethe, pero lo dejaremos para otro post.

Un abrazo.


dijous, 9 de novembre de 2017

Plató --- Platón

[Entrada 190]

Plató


El segon escenari que planteja Rafel Argullol es situa a Atenes, a l'antiga Grècia, en un dels diàlegs de Plató: El banquet. Recordeu que Plató, als seus diàlegs, posa en boca de Sòcrates allò que ell vol defensar, és a dir, el seu pensament.

En el moment culminant del banquet Sòcrates diu que "Eros no únicament no és un déu,com al·legaven els altres contertulians sinó la força del desig. Eros és el desig de bellesa que [...] implica també el desig de bé i de bellesa." Pel pare del racionalisme europeu l'últim graó, el salt final és "l'abraçada amb la bellesa absoluta [...] Dit amb altres paraules: el salt del coneixement a la saviesa."

Però apareix, en aquest debat, una dona, Diotima. Sòcrates afirma que ella és qui "veritablement sap." En la societat patriarcal grega, Plató presenta la saviesa en mans d'una dona que, a més, és bàrbara. Ella és qui du a Sòcrates pel camí de la saviesa. I a tall de conclusió Argullol raona:
Per avançar pel camí de l’emancipació personal l’home ha de ser dona, i la dona, home; l’alteritat ha de fertilitzar la identitat, i la identitat, l’alteritat; la raó ha d’absorbir l’enigma, i l’enigma, la raó. El narcisisme endogàmic i la claustrofòbia dogmàtica impedeixen a l’ésser humà progressar en la seva emancipació, l’autèntica meta que ofereix l’existència. Només el coneixement de l’altre, el diàleg amb l’altre, l’acceptació de l’altre ens orienten en la ruta cap a nosaltres mateixos.

De la mateixa manera que Èdip va deixar de ser Èdip per convertir-se en un home lliure, Sòcrates va deixar de ser Sòcrates, i es va deixar guiar per la misteriosa Diotima, per aspirar a ser un home savi.
Sète, Paul Valery i El cementiri marí són els protagonistes de la següent escena que us resumiré en un tercer post.

Una abraçada.
Platón


El segundo escenario que plantea Rafael Argullol se sitúa en Atenas, en la antigua Grecia, en uno de los diálogos de Platón: El banquete. Recuerdad que Platón, en sus diálogos, pone en boca de Sócrates lo que él quiere defender, es decir, su pensamiento.

En el momento culminante del banquete Sócrates dice que "Eros no únicamente no es un dios, como alegaban los otros contertulios sino la fuerza del deseo. Eros es el deseo de belleza que [...] implica también el deseo de bien y de belleza." Para el padre del racionalismo europeo el último escalón, el salto final es "el abrazo con la belleza absoluta [...] en otras palabras: el salto del conocimiento a la sabiduría."

Pero aparece, en este debate, una mujer, Diotima. Sócrates afirma que ella es quien "verdaderamente sabe." En la sociedad patriarcal griega, Platón presenta la sabiduría en manos de una mujer que, además, es bárbara. Ella es quien lleva a Sócrates por el camino de la sabiduría. Y como conclusión Argullol razona:
Para avanzar por el camino de la emancipación personal del hombre debe ser mujer, y la mujer, hombre; la alteridad debe fertilizar la identidad, y la identidad, la alteridad; la razón debe absorber el enigma, y el enigma, la razón. El narcisismo endogámico y la claustrofobia dogmática impiden al ser humano progresar en su emancipación, la auténtica meta que ofrece la existencia. Sólo el conocimiento del otro, el diálogo con el otro, la aceptación del otro nos orientan en la ruta hacia nosotros mismos.

Del mismo modo que Edipo dejó de ser Edipo para convertirse en un hombre libre, Sócrates dejó de ser Sócrates, y se dejó guiar por la misteriosa Diotima, para aspirar a ser un hombre sabio.
Sète, Paul Valery y El cementerio marino son los protagonistas de la siguiente escena que os resumiré en un tercer post.

Un abrazo.


dijous, 2 de novembre de 2017

Èdip --- Edipo

[Entrada 189]

Èdip


Èdip és un personatge mític de l'antiga Grècia que va matar al seu pare i es va casar amb la seva mare. El seu pare, Lai, era el rei de Tebes. Lai es va casar amb Jocasta. Abans de casar-se van consultar l'oracle de Delfos, el qual els advertí que "el fill que tinguessin arribaria a ser assassí de son pare i espòs de sa mare". En néixer el seu primer fill, tement el compliment del destí, Lai va encarregar a un servent fidel que matés la criatura, però el serf, compadit per la fragilitat del nen, es va limitar a abandonar-lo a la muntanya. Un pastor que s'ocupava dels ramats del rei de Corint el va recollir i se'l va afillar. Després els reis de Corint el van adoptar com a fill propi.

Èdip fuig de Corint perquè li arriba notícia del que havia pronosticat l'oracle de Delfos, perquè creu, erròniament, que així no complirà aquest pronòstic. En el viatge mata a son pare, desxifra l'enigma de l'Esfinx (un monstre amb rostre i mans de dona, la veu d'home, cos de gos, cua de serp, ales d'au i urpes de lleó) aconseguint així la corona de Tebes i casar-se amb Jocasta sense saber que és la seva mare. Amb ella té 4 fills. Èdip amb aquest triomf sobre l'Esfinx, creu que hi veu amb una penetració que ningú té.

El drama ens l'explica Sòfocles en el seu Èdip rei. Allà ens explica com Èdip i Jocasta s'assabenten de la veritat. Qui adverteix a Èdip és precisament un cec, Tirèsies, que és també un endeví sagrat, una persona que no hi veu, però que penetra a la profunditat del passat i del futur. Èdip creu veure-hi, però no hi veu; creu saber, però no sap, ja que desconeix qui és. És a dir, que Èdip que té ulls no hi veu, i Tirèsies, cec, hi veu. Èdip ens representa a nosaltres que estem aferrats a allò que és immediat i som covards davant la perspectiva de mirar dins de nosaltres mateixos.

Jocasta se suïcida, i Èdip es buida els ulls. Sòfocles ens descriu en una altra obra, Èdip a Colonos, un Èdip vell que, finalment, ha obtingut la saviesa. No la falsa saviesa que se li atorgava quan era el jove rei Èdip sinó l’autèntica saviesa de qui, sense temor, ha mirat dins d’ell mateix i ha elegit. Ara, finalment, sap que el vertader enigma de l’Esfinx és ell mateix. L’enigma de l’Esfinx és l’home.

Les idees d'aquest text surten de la lliçó inaugural del curs acadèmic 2017-2018 de la Universitat Pompeu Fabra (UPF): "Llibertat i enigma en tres escenes" pronunciada pel Dr. Rafel Argullol, catedràtic d'Estètica i Teoria de les Arts a la Facultat d'Humanitats d'aquesta universitat. Una lliçó amb la qual m'hi vaig sentit ben identificat i potser per això m'he animat a intentar fer-vos-la arribar. Si us animeu a llegir-la completa, la teniu web de la UPF en un PDF. També la podeu trobar amb imatge i veu en aquest enllaç a YouTube.

Aquesta és la primera de les tres escenes. La segona se situa en el banquet de Plató i la tercera a Séte al sud de França, a la tomba de Paul Valéry. El Dr. Argullol fa la seva reflexió final sobre el Faust de Goethe. Us presentaré les tres parts que falten en posts successius, resumides com he fet avui, tot i que en el meu resum he transcrit literalment algunes de les frases i també paragrafs sencers.

Així que continuarà amb Plató.

Una abraçada.
Edipo


Edipo es un personaje mítico de la antigua Grecia que mató a su padre y se casó con su madre. Su padre, Layo, era el rey de Tebas. Layo se casó con Yocasta. Antes de casarse consultaron el oráculo de Delfos, el cual les advirtió que "el hijo que tuvieran llegaría a ser asesino de su padre y esposo de su madre". Al nacer su primer hijo, temiendo el el cumplimiento del destino, Layo encargó a un sirviente fiel que matara a la criatura, pero el siervo, compadecido por la fragilidad del niño, se limitó a abandonarlo a la montaña. Un pastor que se ocupaba de los rebaños del rey de Corinto lo recogió y lo ahijó. Después los reyes de Corinto lo adoptaron como hijo propio.

Edipo huye de Corinto porque le llega noticia de lo que había pronosticado el oráculo de Delfos, porque cree, erróneamente, que así no cumplirá este pronóstico. En el viaje mata a su padre, descifra el enigma de la Esfinge (un monstruo con rostro y manos de mujer, la voz de hombre, cuerpo de perro, cola de serpiente, alas de ave y garras de león) consiguiendo así la corona de Tebas y casarse con Yocasta sin saber que es su madre. Con ella tiene 4 hijos. Edipo con este triunfo sobre la Esfinge, cree que ve con una penetración que nadie tiene.

El drama nos la cuenta Sófocles en su Edipo rey. En él nos cuenta como Edipo y Yocasta se enteran de la verdad. Quien advierte a Edipo es precisamente un ciego, Tiresias, que es también un adivino sagrado, una persona que no ve, pero que penetra en la profundidad del pasado y del futuro. Edipo cree ver, pero no ve; cree saber, pero no sabe, ya que desconoce quién es. Es decir, que Edipo que tiene ojos no ve, y Tiresias, ciego, ve. Edipo nos representa a nosotros que estamos aferrados a lo inmediato y somos cobardes ante la perspectiva de mirar dentro de nosotros mismos.

Yocasta se suicida, y Edipo se vacía los ojos. Sófocles nos describe en otra obra, Edipo en Colono, un Edipo viejo que, finalmente, ha obtenido la sabiduría. No la falsa sabiduría que se le otorgaba cuando era el joven rey Edipo sino la auténtica sabiduría de quien, sin temor, ha mirado dentro de sí mismo y ha elegido. Ahora, finalmente, sabe que el verdadero enigma de la Esfinge es él mismo. El enigma de la Esfinge es el hombre.

Las ideas de este texto salen de la lección inaugural del curso académico 2017-2018 de la Universidad Pompeu Fabra (UPF): "Libertad y enigma en tres escenas" pronunciada por el Dr. Rafael Argullol, catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Humanidades de esa universidad. Una lección con la que me sentido bien identificado y quizá por eso me he animado a intentar hacérosla llegar. Si os animais a leerla completa, la tenéis en catalán web de la UPF en un PDF. También la podéis encontrar con imagen y voz, también en calatán, en aquest enllaç a YouTube.

Esta es la primera de las tres escenas. La segunda se sitúa en el banquete de Platón y la tercera a Séte el sur de Francia, en la tumba de Paul Valéry. El Dr. Argullol hace su reflexión final sobre el Fausto de Goethe. Os presentaré las tres partes que faltan en posts sucesivos, resumidas como he hecho hoy, aunque en mi resumen he transcrito literalmente algunas de las frases y también párrafos enteros.

Así que continuará con Platón.

Un abrazo.


dijous, 26 d’octubre de 2017

Un somni amb blogaire --- Un sueño con bloguero

[Entrada 188]

Un somni amb blogaire


Aquesta nit he conegut al blogaire Luckitas en un somni. Ell és la persona que em va fer interessar pel món dels blogs, ja que em vaig enganxar al seu blog. Actualment manté el blog Yo soy el arquitecto de mi propio destino on signa com a Lucky Luciano. Cal dir que només ens coneixem virtualment, que no ens hem vist mai, ni tan sols en fotografia.

En el somni jo estic amb un noi prenent una copa i xerrant. Estem en un local gai ple de gent. Hi ha moltes taules amb parelles en les quals almenys un d'ells és un jove. Un noi va passant de taula en taula. A cada taula on s'atura, parla en veu baixa amb un d'ells, sempre el més jove. Indefectiblement s'acomiada amb un "Què us bombin!" en veu alta. S'acosta al meu company de taula. Li parla en veu baixa com havia anat fent a les altres taules. El meu company se'l mira als ulls i es fan un petó.

El somni continua en una habitació on tot és blanc, les parets, els llençols i els llits. La llum de les primeres hores del matí ens il·lumina. Hi ha tres llits junts, dos de costat i l'altre de través al peu dels altres dos, tot formant un llit enorme. Hi som quatre persones. Jo, el company amb qui prenia la copa, el noi que s'ha acostat a la nostra taula i ha acabat besant-se amb el meu company, i un quart noi que també és jove. És a dir, tres nois menors de 30 anys y jo. Estem nus i cansats d'una llarga sessió de sexe en comunitat. De cop m'he adonat que el quart noi, era ell, en Luckitas. No em pregunteu perquè, simplement n'estava completament segur. El seu físic no responia gens a la imatge que tinc d'ell, però d'això no me n'he adonat fins després, quan m'he despertat i he repassat les imatges del somni. El noi del meu somni no era guapo, era més aviat vulgar, tirant a lletget. No tenia un físic d'esportista amb la musculatura marcadeta, sinó que era més aviat fofet. Però era ell.

Seguint amb el somni. Llavors m'he aixecat d'on estava estirat, li he fet un petó a la meva parella que estava dormint tot abraçant-me. M'he assegut al costat d'en Luckitas que estava ajagut a un extrem del llit, semiadormit. He arquejat el meu cos per parlar-li a l'orella i li he dit: "¡Hola! Sé que tú eres Luckitas. Yo soy Josep PeaceForEver". Ens hem besat amb tendresa, amb la tendresa dels vells amics. Mentre ho fèiem he recordat el seu comportament excepcional durant la sessió de sexe mostrant-se com a una persona tendra i experta en aquestes qüestions. Després del petó només puc recordar que m'ha dit que el meu blog no li agradava. Llavors m'he despertat amb una erecció descomunal.

No sé si tot plegat vol dir alguna cosa, no sé interpretar els somnis.

Una abraçada.
Un sueño con bloguero


Esta noche he conocido al bloguero Luckitas en un sueño. Él es la persona que me hizo interesar por el mundo de los blogs, ya que me enganché a su blog. Actualmente mantiene el blog Yo soy el arquitecto de mi propio destino donde firma como Lucky Luciano. Hay que decir que sólo nos conocemos virtualmente, que no nos hemos visto nunca, ni siquiera en fotografía.

En el sueño yo estoy con un chico tomando una copa y charlando. Estamos en un local gay lleno de gente. Hay muchas mesas con parejas en las que al menos uno de ellos es un joven. Un chico va pasando de mesa en mesa. En cada mesa donde se para, habla en voz baja con uno de ellos, siempre el más joven. Indefectiblemente se despide con un "¿Qué os den!" en voz alta. Se acerca a mi compañero de mesa. Le habla en voz baja como había ido haciendo en las otras mesas. Mi compañero le mira a los ojos y se besan.

El sueño continúa en una habitación donde todo es blanco, las paredes, las sábanas y las camas. La luz de las primeras horas de la mañana nos ilumina. Hay tres camas juntas, dos de lado y la otra de través al pie de los otros dos, formando una cama enorme. Allí estamos cuatro personas. Yo, el compañero con quien tomaba la copa, el chico que se ha acercado a nuestra mesa y ha acabado besándose con mi compañero, y un cuarto chico que es también joven. Es decir, tres chicos menores de 30 años y yo. Estamos desnudos y cansados de una larga sesión de sexo en comunidad. De golpe me he dado cuenta de que el cuarto chico, era él, Luckitas. No me preguntéis porque, simplemente estaba completamente seguro. Su físico no respondía para nada a la imagen que tengo de él, pero de eso no me he dado cuenta hasta después, cuando me he despertado y he repasado las imágenes del sueño. El chico de mi sueño no era guapo, era más bien vulgar, tirando a feito. No tenía un físico de deportista con la musculatura marcadita, sino que era más bien fofito. Pero en el sueño era él.

Siguiendo con el sueño. Entonces me he levantado de donde estaba tumbado, le he dado un beso a mi pareja que estaba durmiendo abrazándome. Me he sentado junto a Luckitas que estaba tumbado en un extremo de la cama, semidormido. He arqueado mi cuerpo para hablarle al oído y le he dicho: "¡Hola! Sé que tú eres Luckitas. Yo soy Josep PeaceForEver". Nos hemos besado con ternura, con la ternura de los viejos amigos. Mientras lo hacíamos he recordado su comportamiento excepcional durante la sesión de sexo mostrándose como una persona tierna y experta en esas lides. Tras el beso sólo puedo recordar que me ha dicho que mi blog no le gustaba. Entonces me he despertado con una erección descomunal.

No sé si todo eso significa algo, no sé interpretar los sueños.

Un abrazo.


dijous, 19 d’octubre de 2017

Ètica politica --- Ética política

[Entrada 187]

Ètica politica

[...] a Espanya vaig veure per primera vegada notícies de premsa que no tenien cap relació amb els fets, ni tan sols la relació que es pressuposa en una mentida corrent. [...] En realitat vaig veure que la història s'estava escrivint no des del punt de vista del que havia passat, sinó des del punt de vista del que havia d'haver passat segons les diferents «línies de partit». [...] Aquestes coses em semblen aterridores, perquè em fan creure que fins i tot la idea de veritat objectiva està desapareixent del món. Al capdavall, és molt probable que aquestes mentides, o en qualsevol cas altres equivalents, passin a la història.

George Orwell, Homenatge a Catalunya.
Tony Judt en el llibre Thinking the Twentieth Century (Pensar el segle XX) assegura que als EUA es va produir un canvi important entre el cas Watergate i la Guerra de l'Iraq. En el primer cas el president va ser forçat a dimitir per les seves mentides i el joc brut amb què havia aconseguit la presidència. En el segon, a Bush fill se li va tolerar que declarés una guerra basant-se en falsedats evidents. Judt raona, a la llum d'aquests dos fets que als EUA la política ha deixat de banda l'ètica entre un esdeveniment i l'altre. Un període que coincideix amb la irrupció de l'ultraliberalisme a la política americana, que s'inicià amb Nixon, però que va entrar amb força amb la presidència de Reagan.

Els estudiosos de la història defensen que els fets admeten versions i que per tant es poden explicar moltes històries a base d'uns mateixos fets. En el món científic es parla de consensuar entre les diferents versions, la que sembla més versemblant, més objectiva, tenint en compte tots els elements que conflueixen en un fet. Per això aquesta versió consensuada pot ser modificada a la llum d'una nova descoberta o de la relectura d'un determinat document.

Això permet que es pugui fer una història a mida, i que, segons com s'interpretin els fets i els elements dels quals es disposa, se'n pugui treure una versió o una altra. Se sap que fins i tot s'ha arribat a falsificar documentació per donar un cert sentit a la història. Quan no es té interès en aquella "veritat objectiva" que esmenta Orwell, sinó que el que es busca és justificar alguna cosa, les interpretacions de la història resulten sospitoses, per no dir falses.

En el món polític es busca sovint l'aval de la història per donar força al seu argumentari. Se sap que avui dia hi ha estudiosos de la història que, amb una manca total d'ètica, estan al servei de determinades línies polítiques posant la història al servei del seu ideari, estudiosos que són els que conceben la majoria de les versions sospitoses que esmentava.

Sens dubte la societat té assumits aquests fets, tant la falta d'ètica i de principis de molts dels polítics d'èxit, com les versions falsejades de la història. A mi sempre em sorprèn i no deixarà de sorprendre'm que no fem res per acabar amb aquestes coses.

Una abraçada.
Ética política

[...] en España vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna relación con los hechos, ni siquiera la relación que se presupone en una mentira corriente. [...] En realidad vi que la historia se estaba escribiendo no desde el punto de vista de lo que había ocurrido, sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas «líneas de partido». [...] Estas cosas me parecen aterradoras, porque me hacen creer que incluso la idea de verdad objetiva está desapareciendo del mundo. A fin de cuentas, es muy probable que estas mentiras, o en cualquier caso otras equivalentes, pasen a la historia.

George Orwell, Homenaje a Cataluña.
Tony Judt en el libro Thinking the Twentieth Century (Pensar el siglo XX) asegura que en EEUU se produjo un cambio importante entre el caso Watergate y la Guerra de Irak. En el primer caso el presidente fue forzado a dimitir por sus mentiras y el juego sucio con el que había conseguido la presidencia. En el segundo, a Bush hijo se le toleró que declarara una guerra basándose en falsedades evidentes. Judt razona, a la luz de estos dos hechos que en EEUU la política ha dejado de lado la ética entre un suceso y el otro. Un periodo que coincide con la irrupción del ultraliberalismo en la política estadounidense, que se inició con Nixon, pero que entró con fuerza con la presidencia de Reagan.

Los estudiosos de la historia defienden que los hechos admiten versiones y que por tanto se pueden explicar muchas historias a base de unos mismos hechos. En el mundo científico se habla de consensuar entre las diferentes versiones, la que parece más verosímil, más objetiva, teniendo en cuenta todos los elementos que confluyen en un hecho. Por ello esta versión consensuada puede ser modificada a la luz de un nuevo descubrimiento o de la relectura de un determinado documento.

Esto permite que se pueda hacer una historia a medida, y que, según cómo se interpreten los hechos y los elementos de los que se dispone, se pueda sacar una versión u otra. Se sabe que incluso se ha llegado a falsificar documentación para dar cierto sentido a la historia. Cuando no se tiene interés en aquella "verdad objetiva" que menciona Orwell, sino que lo que se busca es justificar algo, las interpretaciones de la historia resultan sospechosas, por no decir falsas.

En el mundo político se busca a menudo el aval de la historia para dar fuerza a su argumentario. Se sabe que hoy en día hay estudiosos de la historia que, con una falta total de ética, están al servicio de determinadas líneas políticas poniendo la historia al servicio de su ideario, estudiosos que son los que conciben la mayoría de las versiones sospechosas que mencionaba.

Sin duda la sociedad tiene asumidos estos hechos, tanto la falta de ética y de principios de muchos de los políticos de éxito, como las versiones falseadas de la historia. A mí siempre me sorprende y no dejará de sorprenderme que no hagamos nada para acabar con esas cosas.

Un abrazo.


dijous, 12 d’octubre de 2017

Oda a Espanya --- Oda a España

[Entrada 186]

Oda a Espanya


Escolta, Espanya, - la veu d'un fill
que et parla en llengua - no castellana:
parlo en la llengua - que m'ha donat
la terra aspra:
en 'questa llengua - pocs t'han parlat;
en l'altra, massa.

T'han parlat massa - dels saguntins
i dels que per la pàtria moren:
les teves glòries - i els teus records,
records i glòries - només de morts:
has viscut trista.

Jo vull parlar-te - molt altrament.
Per què vessar la sang inútil?
Dins de les venes - vida és la sang,
vida pels d'ara - i pels que vindran:
vessada és morta.

Massa pensaves - en ton honor
i massa poc en el teu viure:
tràgica duies - a morts els fills,
te satisfeies - d'honres mortals,
i eren tes festes - els funerals,
oh trista Espanya!

Jo he vist els barcos - marxar replens
dels fills que duies - a que morissin:
somrients marxaven - cap a l'atzar;
i tu cantaves - vora del mar
com una folla.

On són els barcos. - On són els fills?
Pregunta-ho al Ponent i a l'ona brava:
tot ho perderes, - no tens ningú.
Espanya, Espanya, - retorna en tu,
arrenca el plor de mare!

Salva't, oh!, salva't - de tant de mal;
que el plo' et torni feconda, alegre i viva;
pensa en la vida que tens entorn:
aixeca el front,
somriu als set colors que hi ha en els núvols.

On ets, Espanya? - no et veig enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua - que et parla entre perills?
Has desaprès d'entendre an els teus fills?
Adéu, Espanya!

Joan Maragall, escrit el 1898 amb motiu dels desastres colonials d'aquell moment.
Oda a España


Escucha, España, - la voz de un hijo
Que te habla en lengua - no castellana:
Hablo en la lengua - que me ha dado
La tierra áspera:
En esta lengua - pocos te han hablado,
Con la otra, demasiados.

Te han hablado demasiado - de los saguntinos
Y de los que por la patria mueren:
Tus glorias - y tus recuerdos,
Recuerdos y glorias - sólo de muertos:
Ha vivido triste.

Yo quiero hablarte - de otro modo.
¿Por qué derramar la sangre inútil?
Dentro de las venas - vida es la sangre,
Vida para los de ahora - y para los que vendrán:
Derramada es muerta.

Demasiado pensabas - en tu honor
Y muy poco en tu vivir:
Trágica llevabas - a morir a tus hijos,
e satisfacías - de honras mortales,
Y eran tus fiestas - los funerales
¡Oh triste España!

Yo he visto los barcos - marchar repletos
De hijos que llevabas - a que murieran:
Sonrientes marchaban - hacia el azar;
Y tú cantabas - cerca del mar
Como una loca.

¿Dónde están los barcos? - ¿Dónde están los hijos?
Pregúntaselo al Poniente en la ola brava:
Todo lo perdiste - no tienes a nadie.
España, España, - vuelve en ti,
¡Arranca el llanto de madre!

Sálvate, ¡oh!, sálvate - de tanto mal;
Que el llanto te vuelva fecunda, alegre y viva;
Piensa en la vida que tienes alrededor:
Levanta la frente,
Sonríe a los siete colores que hay en las nubes.

¿Dónde estas, España? - no te veo en ningún sitio.
¿No oyes mi voz tronadora?
¿No entiendes esta lengua - que te habla entre peligros?
¿Has desaprendido a no entender a tus hijos?
¡Adiós, España!

Joan Maragall, escrito 1898 con motivo de los desastres coloniales de aquel momento.


dijous, 5 d’octubre de 2017

Aquesta remor que se sent --- Este rumor que se oye

[Entrada 185]

Aquesta remor que se sent


Aquesta remor que se sent no és de pluja.
Ja fa molt de temps que no plou.
S'han eixugat les fonts i la pols s'acumula
pels carrers i les cases.

Aquesta remor que se sent no és de vent.
Han prohibit el vent perquè no s'alci
la pols que hi ha pertot
i l'aire no esdevingui, diuen, irrespirable.

Aquesta remor que se sent no és de paraules.
Han prohibit les paraules perquè
no posin en perill
la fràgil immobilitat de l'aire.

Aquesta remor que se sent no és de pensaments.
Han estat prohibits perquè no engendrin
la necessitat de parlar
i sobrevingui, inevitable, la catàstrofe.

I, tanmateix, la remor persisteix.
Miquel Martí i Pol (publicat el 1970)

Un poema dedicat a la censura franquista, que ha recuperat actualilitat a la meva terra.

Una abraçada
Este rumor que se oye


Este rumor que se oye no es de lluvia.
Hace ya mucho tiempo que no llueve.
Se han secado las fuentes y el polvo se acumula
por las calles y las casas.

Este rumor que se oye no es de viento.
Han prohibido el viento para que no levante
el polvo que hay en todas partes
y el aire no se vuelva, dicen, irrespirable.

Este rumor que se oye no es de palabras.
Han prohibido las palabras para que
no pongan en peligro
la frágil inmovilidad del aire.

Este rumor que se oye no es de pensamientos.
Han sido prohibidos para que no engendren
la necesidad de hablar
y sobrevenga, inevitablemente, la catástrofe.

Y, sin embargo, el rumor persiste.
Miquel Martí i Pol (publicado en 1970)

Una poema dedicado a la censura franquista, que ha recuperado actualidad en mi tierra.

Un abrazo.